Välkommen till Svenskt Vattens Klimatkonferens  
6 september 2022 | Stockholm | 7A Posthuset
Tid: 9.30 - 16.00
*
*med reservation för mindre tidsjustering. 

Klimatet, Samhället och Vattnet

Under konferensen kommer vi bland annat att beröra följande.
 

Klimatneutral VA-bransch
Vi presenterar och diskuterar branschens målsättning för en klimatneutral VA-drift 2030.
Lansering och diskussion kring branschens pinfärska beräkningsverktyg och hur vi säkerställer en klimatneutral VA-leverans.

Frågor vi belyser:
- Hur arbetar våra nordiska grannar?
- Hur funkar beräkningsverktyget för operativ och strategisk styrning?
- Hur kan ett nytt avloppsdirektiv påverka klimatarbetet?

 

Klimatet och samhället 
Vi diskuterar ansvar, kostnader och åtgärder för Klimatanpassning.
Nyligen tillsattes en statligutredning gällande Vattenfrågor vid planläggning (PBL). Vi tar del av utredningen arbete så långt och diskuterar dess framdrift.

Frågor vi belyser:
- Hur beräknar vi samhällskostnader?
- Vad säger dom nya allmänna bestämmelserna (ABVA)?
- Vad kan vi förvänta oss av statliga utredningen?
- Vad är signaler från nationella expertrådet för Klimatanpassning?
- Vad säger den uppdaterade EU-lagstiftningen?

 


Varmt välkomna!

Svenskt Vatten