Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 7 800 SEK/person 
Annat företag - 15 600 SEK/person
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag

Avbokning kan göras fram till den 6 november utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till 29 november.