Välkommen till Equalis utbildningsdagar för klinisk immunologi!

Utbildningsdagarna äger rum 18-19 april på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla. Du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt. 

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i klinisk immunologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Vi inleder årets utbildningsdagar med en föreläsning om grunderna för adaptiv immunitet och hur de kan förklara medfödda immunbrister, och därefter följer en föreläsning om reumatiska biverkningar vid behandling av cancer med checkpoint inhibitorer. Efter lunch får vi höra om autoimmuna neuropatier samt metodologiska aspekter och kliniska korrelat kring RF och ACPA. Dagen avslutas med gruppdiskussioner för alla deltagare på plats, som du i samband med anmälan väljer ämne för.

Andra dagen börjar vi med genomgång av Equalis omgångar 2023, där det blir en fördjupning av RF och CCP-antikroppar. Innan lunch lyssnar vi på Landet runt, ett klurigt fall av cashewnötallergi och Tyck och Tryck. Vi avslutar dagen med patientfall och klinik kring autoimmuna njursjukdomar/glomerulonefriter och autoantikroppar vid autoimmuna njursjukdomar

”Landet runt” är en programpunkt där du som deltagare erbjuds tillfälle att dela med dig av erfarenheter från den egna verksamheten.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 8 mars 2024. Anmälan efter angivet datum medför en förhöjd avgift.

Det finns även möjlighet till utställning, klicka på fliken "Anmälan > Anmälan Utställare" för anmälan och mer information.