Inbjudna föreläsare

Torbjörn Åkerfeldt Akademiska sjukhuset, Uppsala
Johan Skogö Västmanlands sjukhus, Västerås
Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Peter Berggren Närsjukvård Lycksele/Södra Lappland