Vi ställer inte in, vi ställer om - Välkommen till Equalis digitala utbildningsdag för Patientnära analyser!

Utbildningsdagen äger rum 8 oktober 2020 på webben.

Det traditionella användarmötet ersätts av en digital utbildningsdag. Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp för Patientnära analyser och kommer att vara lika lärorikt, inspirerande och engagerande som tidigare.

Under den digitala utbildningsdagen är vi glada att kunna erbjuda deltagarna ett omfångsrikt program med interaktiva moment och chans till nätverkande. Vi kommer få ta del av presentationer rörande snabbtest för droger; vilka tester finns att få tag på nätet och hur skall vi tolka våra analysresultat, hur vet vi om patienten är sjuk eller atlet? Vi får även lära oss mer om parasiter och covid-19. Vi kommer även att få glädjen att lyssna till Peter Berggren som tar upp det aktuella ämnet om god och nära vård i virtuella rum.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 1 oktober 2020

 

 

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.