Equalis expertgrupp för Patientnära analyser

Pia Karlsson, gruppens ordförande Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Barbro Eriksson Falu lasarett, Falun
Finn Thormark Fröst Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm
Johanna Helmersson Karlqvist Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lev Reznichenko Hälsocentralen, Stöde
Katarina Skov Poulsen Centrallasarettet, Växjö
Sara Karlsson Söbirk Skånes universitetssjukhus, Lund
Karin Moscicki Linköpings universitetssjukhus, Linköping
Martin Samuelsson Länssjukhuset, Halmstad