ABSTRACT

Välkommen att skicka in ditt abstract till vårmötet

Deadline för att skicka in ditt abstract är 1 april.  

Abstracten sorteras och bedöms av organisationskommittén. Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.  Av de abstracts som skickas in väljs 4-5 ut som muntliga presentationer och övriga presenteras som posters.  

Om abstractet accepteras ska en representant deltaga på mötet, gäller även vid posterbidrag. Anmälan sker på hemsidan, reducerat pris garanteras även om deadline för tidig anmälan har gått ut. 

Under en kafferast på torsdagen 16 maj ska representanten finnas på plats vid sin poster för att vara tillgänglig för frågor. 

Fria föredrag är planerade till fredag förmiddag, 17 maj

Besked om acceptans sänds ut den 22 mars. 

Abstract utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 300 ord. Förkortningar 

ska definieras. Gör titeln kort men så att ämnet tydligt framgår. 

Dela upp abstract enligt följande: 

 

Maila ditt abstract som redigerbar text (.docx/.txt/.tex) till jakob.lagerlof@regionvarmland.se. Ange “Abstract vårmöte 24” i ämnesraden.  
Insändande av abstracts på annat vis (via post, fax, brevduva, röksignaler etc.) godkänns ej! 

 

Har ni frågor, kontakta Jakob Heydorn Lagerlöf: jakob.lagerlof@regionvarmland.se.