Kontakta oss


Frågor om programmet och övriga frågor
Ida Eriksson
Ida.E.Eriksson@regionvarmland.se

Anders Eriksson
Anders.Eriksson@regionvarmland.se

 


Frågor om din anmälan
Åsa Henriksen
asa.henriksen@regionvarmland.se


 Frågor om abstract
Jakob Heydorn Lagerlöf
 jakob.lagerlof@regionvarmland.se