Anmälan utställare

Både styrelse och organisationskommitté har fram till nu haft stor förhoppning om att kunna genomföra höstmötet fysiskt, men då lokala restriktioner på regionalnivå tyvärr inte kommer att hävas innan våra dagar 22-24/11, har vi nu beslutat att ställa om mötet till att sändas digitalt istället.

Detta gör att vi också behöver ställa om så att även företagsrepresentationerna blir digitala. Vi jobbar med att ta fram digitala lösningar att erbjuda er. Vi vill nu initialt bara förmedla detta beslut som just tagits och återkommer så snart vi kan beskriva ert digitala deltagande närmare.

Vi förstår att ni, precis som vi, längtar att få ses igen på ett fysiskt möte men vi hoppas att ni förstår vårt beslut med tanke på de lokala restriktioner som fortfarande begränsar dessa möjligheter.

Bästa hälsningar // BLFals styrelse och lokala arrangörsgrupp