Digitalt Lungmedicinskt program

Nytt för i år är att vi startar redan på måndag 22 november med ett lungmedicinskt program.

Föreläsningarna startar klockan 14.00 och omfattar intressanta ämnen som högflödesgrimma, CPAP/BIPAP, Swedevox samt interstitiella Lungsjukdomar. Eftersom ämnesområdet pediatrisk lungmedicin nu är en del av vår delförening ser vi ett behov av utökat utrymme för de lungmedicinska frågorna i vårt utbildningsprogram. Utvidgningen av höstmötesprogrammet görs i år på försök, men vi hoppas att det med tiden kan bli en permanent lösning.

Anmälan till onsdagens digitala lungmedicinska program görs i samband med anmälan till övriga mötet. Se fliken PROGRAM för utförligt Lungprogram.

Pris: SEK 500  (pris visas exkl.moms)

BLFals styrelse och lokala arrangörsgrupp