Digitalt ST förmöte för barnallergologer och barnlungmedicinare

Årets förmöte för barnallergologer och barnlungmedicinare under utbildning eller som nyligen erhållit specialistexamen går av stapeln digitalt på måndag den 22 november 18.00-19.30. Till mötet kommer barnlungläkare/allergolog Laszlo Kadar för att dela med sig av sin stora kunskap om och erfarenheter av bronkoskopiundersökningar på barn. Vi kommer även att diskutera utbildningsfrågor inom pediatrisk allergologi och lungmedicin tillsammans med barnallergologer Emma Goksör och Anna Zingmark samt barnlungläkare Wille Zetterqvist.

BLFals styrelse och lokala arrangörsgrupp