Program EFFDay 2022

Under en dag samlar vi branschen för att diskutera hur vi får bäst effekt av våra marknadsinvesteringar. Dagen kommer vara fylld av inspirerande talare, case och samtal. Inom kort kommer vi fylla på programmet med talare och ämnen under de fem blocken. EFFDay leds av vår moderator Arvid Axland.

Block 1: INSIKTSDRIVEN MARKNADSFÖRING
Niklas Laninge, Director behavioural insights på PBM Sweden - "Varför gör inte folk som (vi tycker att) de borde göra?" Att förstå barriärerna i beteenden som försvårar våra affärsutvecklingsmöjligheter

 

Block 2: MARKNADSFÖRING SOM TILLVÄXTMOTOR? BRAND IS BUSINESS

Erik Modig, föreläsare, författare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm - Varumärket är inte målet. Varumärkets fem funktioner för att uppnå ledningens mål
Kaj Johansson, co-founder och Peter Lundberg, co-founder på Kapero - Från ”Digital transformation” till ”Brand transformation”
Johan Bryngelson, Head of Brand & Marketing på Swedbank - Tillbaka till framtiden, så har vi hittat balans i marknadsföringen


Block 3: KREATIVITET & EFFEKT - HUR HÄNGER DET IHOP?

Ph.D. Niklas Bondesson, Stockholms Universitet och NoA Consulting - Skapar kreativ reklam mer effekt? Lansering av rykande färsk analys av nästan 200 bidrag som har tävlat i 100-wattaren 2020-2021
Anette Otterström, Communication & Brand Manager Nordic på RFSU och Åsa Sohl, Head of Innovation på Scream - "RFSU Sense Me, Sunds of Lust en engagerande och kreativ kampanj med effekt"

 

Block 4: FRAMTIDENS DATADRIVNA MARKNADSFÖRING

Anna Albinsson, vd och Olof Gränström, samhällsanalytiker på Whispr Group - 9 dagar kvar till valet, politisk dörrknackning i en digital värld. Vad har hänt sedan starten 100 dagar före valet? Vad annonserar partierna om? Till vem? Mot vilka målgrupper? Vilka struntar man i? Och vem attackerar vem?


Block 5: HUR BEHÖVER REKLAMMILJÖERNA UTVECKLAS FÖR ATT SKAPA BÄTTRE EFFEKT?

Carl Wåreus, Head of Domestic Clients, Partners & Agencies på Google - Släpp på kontrollen och öka effekten


Summering och tack för idag!
 

Med reservation för eventuella ändringar. Programmet uppdateras löpande