KONTAKT/SUPPORT
Meetly AB är bokningsbolaget
som hanterar Vårmötet i Patologi 2021.

E-post: Josefine@meetly.se, Linn@meetly.se
Tel: 08-684 187 44, 076-777 14 12

Projektgrupp


Mensur Dzabic
Sektionschef Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik, Solna
mensur.dzabic@sll.se

Cristian Ortiz-Villalón
Sektionschef Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik, Danderyd
cristian.ortiz-villalon@sll.se

Cecilia Mayna
Enhetschef Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik, Solna