Kontakt

Frågor angående anmälan och fakturering

Maria Wedberg, projektledare | konferenssekretariat
Grand Travel Group Sweden AB
+46 (0)708 62 27 86
congress@grandtravel.se

Frågor angående utställningen

Eric Granat, ansvarig utställning
gm Grand Travel Group Sweden AB
+46 (0)13-190 00 16
eric.granat@konsertkongress.se

Utställaravtal

Avtal skrivs mellan utställare och Svensk Urologisk Förening (SUF) enligt följande.

Formell adress att skriva in i avtalet:
Svensk Urologisk Förening, SUF (org nr 878000-8820)
c/o Urologkliniken
Västmanlands Sjukhus
721 89 Västerås

Lotta Renström-Koskela, ordförande SUF
+46 (0)72-469 48 88
lotta.renstrom-koskela@regionstockholm.se

Om du önskar skicka post är adressen:
Lotta Renström Koskela
Mottagningen för Urologiska Sjukdomar A5:01
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm