PRAKTISK INFORMATION
Mötet hålls på två platser samtidigt - Umeå och Kristianstad

 

PÅ PLATS I UMEÅ

Vi ses i Umeå Folkets Hus i lokal Studion
Besöksadress:
     Umeå Folkets Hus
     Skolgatan 59
     903 29 Umeå

HOTELL:

Ett antal hotellrum är reserverade på Comfort Hotel Winn som ligger just över gatan från Umeå Folkets Hus.
Bokningen sker direkt med hotellet antingen via mail co.umea@choice.se eller +46 90 71 11 27
Uppge bokningskod GR012517 samt Mötesplats Biosfär 


Utflykt/exkursion i Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka

EXKURSIONEN:

Välkommen till en spännande utflykt i vårt vackra biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka! Biosfärområdet är cirka 1,3 miljoner hektar stort och sträcker sig från fjäll till kust. Området omfattar Laisälvens, Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. Utflykten går till den södra delen av Vindelälven-Juhttátahkka. 

Avfärd klockan 11.00 med buss, som står parkerad utanför Umeå Folkets Hus.  Ta med oömma kläder efter väder för att gå i skog och mark samt en stor dos nyfikenhet. Biosfärområdet är ett nätverk av alla de människor och organisationer som engagerat sig för en hållbar utveckling i området. Längs resvägen besöker vi platser och träffar några av dem. Vi får bland annat ta del av goda exempel kring hållbar utveckling i området. Lunch och fika ingår, ta gärna med vattenflaska och kåsa. Exkursionen avslutas med middag i Tavelsjö, en av biosfärområdets många aktiva byar.


PÅ PLATS I KRISTIANSTAD

Vi ses i naturum Vattenriket
Besöksadress:
     Naturum Vattenriket
     Naturumsvägen 2
     291 59 Kristianstad

HOTELL

Ett antal hotellrum är reserverade på Quality Hotel Grand Kristianstad som är 9 minuters promenad från Vattenriket. 
Bokning sker direkt med hotellet antingen via mail q.grand.kristianstad@choice.se eller på telefon +46 44 28 48 00 (val #2)
Uppge bokningskoden: BIOSFÄR

EXKURSIONEN:

Vattenriket i vått och torrt. Strandängar, anlagda våtmarker, tätortsnära sandmarker med unika värden kombinerat med konst och pedagogik. Arbete med attitydförändring, friluftsliv och plantering av ålgräs i Hanöbukten. Exkursionen i Vattenriket bjuder på ett brett smörgåsbord av exempel på biosfärarbete som är bra för både natur och människa, där vi diskuterar aktuella projekt och forskningssamarbeten och tittar framåt mot nya samarbetsmöjligheter. 

Vombsjösänkan är utsedd av Sveriges regering till ett kandidatområde för att bilda ett Unesco biosfärområde och sträcker sig genom Lund, Sjöbo och Eslövs kommuner. Området har en av Sveriges högsta biologiska mångfald, är ett särpräglat kulturlandskap, har en av världens bästa jordbruksmarker och har en enastående forskning och innovationsmiljö. På exkursionen besöker vi Klinavälsåns dalgång och Revinge hed som är beläget mitt i biosfärområdet och  utgör typexempel på ett multifunktionellt landskap där enastående naturvärden samexisterar med verksamheter så som  livsmedelsproduktion, forskning och utbildning samt militär verksamhet (största pansarövrningsfältet i Sverige).  Självklart finns intressekonflikter men här finns också en win win situation mellan människan och naturen.