act_img
Inledning, bön och lovsång
act_img
Det rör på sig! Inspiration| Initiativ | Information
act_img
Ungdomsrörelse - att röra vid nästa generation - Emma Bergkvist
act_img
Sammanfattning
act_img
Missionsrörelse - evangeliet i rörelse - Mia Ström
act_img
Middag
act_img
Lunch
act_img
Kaffe och smörgås
act_img
Kaffe och nätverkande
Jesusrörelse - rörd till rörelse
act_img
Församlingsrörelse - hela kroppen i rörelse - Henrik Roos
act_img
Förbönsmässa med utmaning och sändning: »Vad rör det dig? Du skall följa mig« (Joh 21:22)
act_img
Det rör på sig! Inspiration| Initiativ | Information
Samtalet: »Att rymma rörelser« – intervju med hemlig gäst
act_img
Kaffe och smörgås
act_img
Inledning, bön och lovsång
Samtalet » Att rymma rörelser « – intervju med hemlig gäst
act_img
Ungdomsrörelse - att röra vid nästa generation - Emma Bergkvist
act_img
Jesusrörelse - rörd till rörelse - Frida Johansson
act_img
Kaffe och nätverkande
act_img
Det rör på sig! Inspiration| Initiativ | Information
act_img
Middag
act_img
Församlingsrörelse - hela kroppen i rörelse - Joel Kalin
act_img
Sammanfattning
act_img
Lunch
act_img
Förbönsmässa med utmaning och sändning »Vad rör det dig? Du skall följa mig« (Joh 21:22)
act_img
Missionsrörelse - evangeliet i rörelse - Martin Alexandersson
act_img
Det rör på sig! Inspiration | Initiativ | Information
act_img
Det rör på sig! Inspiration | Initiativ | Information
act_img
Det rör på sig! Inspiration | Initiativ | Information
act_img
Förbönsmässa med utmaning och sändning: »Vad rör det dig? Du skall följa mig« (Joh 21:22)
Församlingsrörelse - hela kroppen i rörelse
act_img
Inledning, bön och lovsång
act_img
Jesusrörelse - rörd till rörelse
act_img
Kaffe och nätverkande
act_img
Kaffe och smörgås
act_img
Lunch
act_img
Middag
act_img
Missionsrörelse - evangeliet i rörelse - Mia Ström
act_img
Sammanfattning
Samtalet: »Att rymma rörelser« – intervju med hemlig gäst
act_img
Ungdomsrörelse - att röra vid nästa generation - Emma Bergkvist