Om konferensen

»Från er har Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Achaia, utan överallt har er tro på Gud blivit känd«
(1 Thess 1:8) 

 

De senaste åren har vi varit på en gemensam resa där fler och fler har anslutit. Vi har samlats kring teman som en LEVANDE kyrka och en VÄXANDE kyrka för att till hösten fokusera på temat en kyrka i RÖRELSE.

Rörelse är det som skiljer en potentiell möjlighet från en faktisk verklighet. Rörelse beskriver ett tillstånd där kroppen ändrar sitt läge och rör sig i riktning mot en ny position. Denna rörelse uppstår i samverkan mellan viljebeslut och kraft, en rörelse som i sin tur genererar mer energi. När kroppens rörelser koordineras kan den utföra otroliga saker.  

Kyrkan är Kristi kropp. En levande kyrka är en kyrka i rörelse. En kyrka i rörelse är en växande kyrka. Denna dag kommer vi titta på vägar ut ur låsta lägen in i riktad rörelse.  I Bibeln möter Jesus de bundna och de lama med orden »Stå upp och gå« och befriar dem till rörelse. Hur blir våra församlingar rörda till rörelse? Hur kan vi vara med att rikta och underhålla denna rörelse?  

Mission i Sverige önskar vara ett forum där vi lyfter inspirerande exempel och konkreta redskap i en uppmuntrande gemenskap och atmosfär av tro, hopp och kärlek.

2024 arrangerar vi heldagar på tre olika platser: 

Sessionerna under årets dagar behandlar följande perspektiv: