Notera att detta program inte innehåller någon anslutning till sessionerna. Om du bokat dig till Transportforum 2021 hittar du det kompletta programmet med anslutning till sessionerna via länken "Gå till konferensen" som finns i din bokningsbekräftelse.

13 januari

10:00-12:00

Inledningssession: Coronakrisens påverkan på staden

Info om inledningssession


12:00-13:00 - Lunchpaus - Aktiviteter i utställningen

12:10-12:40 Generaldirektörerna: Transportsystemet i pandemins spår
Se generaldirektörerna reflektera och spana framåt utifrån erfarenheterna av pandemin så här långt i direktsänd panel. 
För att delta i aktiviteten, gå till Myndighetsmontern som du hittar via fliken "Utställning".

12:15 
Missa inte Cyklos lunchträff 12.15!
Ät din lunch samtidigt som du får veta det viktigaste för att skapa en attraktiv cykelparkering. Alla som är med på lunchträffen är också med i utlottningen av tre Cyklos-designade cykelhjälmar av märket Hövding! 
För att delta i aktiviteten, gå till Cyklos monter som du hittar via fliken "Utställning".

12.30-12.50 Cykelcentrum på VTI
Vad har hänt och vad är på gång i det som är navet för svensk cykelforskning? Centrets föreståndare Anna Niska ger er det senaste från verksamheten.
För att delta i aktiviteten gå till VTI:s monter via fliken ”Utställning”.


13:00-14:30 - Parallella sessioner

Session 1.1: Tidsvärde och färdmedelsval

Info om session

Session 2.1: Framkomlighet och trafikstyrning

Info om session

Session 3.1: Coronapandemin och kollektivtrafiken

Info om session

Session 4.3: Resvanor och aktiv mobilitet

Info om session

Session 6.1: Elektrifiering av den tunga vägtrafiken

Info om session


14:30-15:00 - Paus - Aktiviteter i utställningen

14:30-15:00 Fråga infrastrukturministern
Tomas Eneroth besvarar inkomna frågor i en direktsändning. Sändningen följer du i Myndighetsmontern. Vill du få din fråga besvarad skicka in den redan nu till i.fraga@regeringskansliet.se. Kom ihåg att ange namn och organisation. För att delta i aktiviteten, gå till Myndighetsmontern som du hittar via fliken "Utställning".

14:35-14:55 
MODIG – ökad klimateffektivitet genom samordning i hamnen
Möt forskare Joakim Kalantari som presenterar ett forskningsprojekt som handlar om hur samordning och digitalisering i hamnar kan öka klimateffektiviteten i multimodala transportkedjor där sjötransporter ingår som en del. Med är också doktoranderna Mattias Jenvald, Abdalla Mubder och Saana Ollila som berättar om sina respektive inriktningar i projektet - teknik, logistik och policyer.
För att delta i aktiviteten gå till VTI:s monter via fliken ”Utställning”.


14.30-15.00 Vikten av att färdigställa hela Norrbotniabanan
Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå finns med i den nuvarande Nationella transportplanen. Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen, beskriver vikten av hela Norrbotniabanan ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor. 
För att delta i aktiviteten, gå till Norrbotniabanans monter som du hittar via fliken "Utställning".
 

15:00-16:30 - Parallella sessioner

Session 1.2: Klimatstyrmedel och Underhåll av infrastruktur

Info om session

Session 2.2: Metoder för trafikprognoser

Info om session

Session 3.2: Policies, planer och perspektiv i kollektivtrafiken

Info om session

Session 4.1: Attraktiva städer och planering

Info om session

Session 6.2: Framtida drivmedel för fordon och farkoster

Info om session


16:45-18:00 - Programpunkter med utställare

Ride the Future – självkörande bussar som forskningsplattform & Klimatanpassning av vägar och järnvägar

Info om session

Isbrytning i framtiden – nya generationens isbrytare designas i år

Info om session

14 januari

08:30-10:00 - Parallella sessioner

Session 8.1: Väg och miljöforskning vid Testsite E18

Info om session

Session 3.3: Järnväg - drift och planering

Info om session

Session 5.1: Strategiska åtgärder mot etappmål 2030

Info om session

Session 4.2 Samverkan och styrning

Info om session

Session 9.1 Luftfarten - pandemin och nya förutsättningar

Info om session


10:00-10:30 - Paus - Aktiviteter i utställningen

10:00-10:30 Experterna: Ett transportsystem för alla 
Se myndighetsexperter quizza och lyfta smakprov från arbetet med social hållbarhet och jämställdhet.
För att delta i aktiviteten, gå till Myndighetsmontern som du hittar via fliken "Utställning".


10.00-10.30 Vikten av att färdigställa hela Norrbotniabanan
Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå finns med i den nuvarande Nationella transportplanen. Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen, beskriver vikten av hela Norrbotniabanan ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor. 
För att delta i aktiviteten, gå till Norrbotniabanans monter som du hittar via fliken "Utställning".

 

10:30-12:00 - Parallella sessioner

Session 8.2: Miljövarudeklarationer

Info om session

Session 6.3: Coronapandemin och förändringar av beteendemönster

Info om session

Session 5.2: Trafiksäker övergång till aktivt resande

Info om session

Session 10.1: Styrning, automatisering och digitalisering av framtidens transporter

Info om session

Session 9.2: Sätt drönarna i arbete! - Obemannat som en integrerad del av luftfarten

Info om session


12:00-13:00 - Lunchpaus - Aktiviteter i utställningen

12:00-13:00 Chatt med experter – Elektrifiering
Chatta med myndigheternas experter på elektrifiering. 
För att delta i aktiviteten, gå till Myndighetsmontern som du hittar via fliken "Utställning".

12:15 
Missa inte Cyklos lunchträff 12.15!
Ät din lunch samtidigt som du får veta det viktigaste för att skapa en attraktiv cykelparkering. Alla som är med på lunchträffen är också med i utlottningen av tre Cyklos-designade cykelhjälmar av märket Hövding! 
För att delta i aktiviteten, gå till Cyklos monter som du hittar via fliken "Utställning".


13:00-14:30 - Parallella sessioner

Session 8.3: Shift 2 Rail

Info om session

Session 7.1: Urbana godstransporter med fokus på e-handel

Info om session

Session 11.1: Metoder för att mäta och uppnå ökad cykling

Info om session

Session 10.2: Digitaliserad mobilitet och trafikledning

Info om session

Session 9.3: När vi flyger svensktbyggt på el

Info om session


15:00-16:30 - Parallella sessioner

Session 7.2: Den nationella godstransportstrategin, aktörsperspektiv och utvärdering

Info om session

Session 11.2: Planering för säker gång och cykling

Info om session