För föreläsare

Förinspelade föreläsningar
Alla föreläsningar ska vara förinspelade i PowerPoint och kommer sändas av tekniker vid givna programtider med Zoom som streamingverktyg.

Mer information till dig som ska föreläsa hittar du på VTIs hemsida.

Frågor från deltagarna
Deltagarfrågor kommer ställas i Zooms chattverktyg och kommer läsas upp av en moderator. Som föreläsare förväntas du vara ansluten till den sändning som presenterar din föreläsning så att du kan besvara de frågor som rör din föreläsning. Mer information om sändingen får du efter att du har anmält dig.

Anmälan av konferensdeltagande
Gå till menyflik Anmälan för att anmäla dig till konferensen.