För konferensdeltagare

Välj fritt mellan föreläsningar
Som anmäld konferensdeltagare har du möjlighet att fritt välja vilka föreläsningar du vill lyssna på. Alla föreläsningar kommer vara förinspelade och sänds vid givna programtider med Zoom som streamingverktyg. Anslutning till Zoom kommer finnas i det konferensprogram som tillgängliggörs vid ett senare tillfälle.

Så här kommer det fungera
En session är 90 minuter och innehåller mellan 4–5 föreläsningar. Under en föreläsning ges möjlighet att i ett öppet flöde ställa frågor till föreläsaren. Du ställer dina frågor i den chattfunktion som finns inbyggd i Zoom. Chatten öppnar du genom att klicka på "Chat" i verktygsfältet i Zoom. Chatten öppnas längst ner till höger i Zoom-fönstret. Här väljer du om du vill skriva en fråga som syns för alla/everyone, eller så kan du skriva en fråga enbart till moderatorn.


En moderator kommer, efter presenterad föreläsning, välja ut en eller flera frågor som besvaras av föreläsaren. Du behöver inte ladda ned någon programvara för att se föreläsningarna som sänds via Zoom. Det går bra att ansluta till Zoom via en webbläsare.

Digital utställning
Utöver föreläsningar kommer en digital utställning finnas tillgänglig för dig under hela Transportforum. I utställningen finns klickbara montrar där du kan ta del av spännande information från våra utställare, samt föra en öppen dialog med utställaren – antingen via ett öppet diskussionsflöde i montern eller via en möteslänk i utställarens egna mötesverktyg. Utställarens kontaktuppgifter kommer du också att hitta i montern.

Anmälan av konferensdeltagande
Gå till menyflik Anmälan för att anmäla dig till konferensen.