För utställare

Digital monter
Som utställare bygger du enkelt din digitala monter när du gör din bokning av monter till Transportforum. Förutom att ange en monterfärg och ladda upp en logotyp har du möjlighet att fylla din monter med en presentation, information, kontaktuppgifter, filmpresentation och videomöteslänk via eget mötesverktyg.

Utställningen kommer vara öppen för alla anmälda deltagare från den 11 januari (nytt öppningsdatum) till den 22 januari.

Interagera med konferensdeltagarna
1. Diskussionsflöde
För dig som vill interagera med konferensdeltagarna finns det möjlighet att aktivera ett öppet diskussionsflöde i montern med anmälda konferensdeltagare. Diskussionsflödet kan användas för att ställa frågor i eller kommentera innehållet i montern. Diskussionsflödet administreras av dig som utställarrepresentant som bemannar den digitala montern. Inloggningsuppgifter för att administrera diskussionsflödet skickas vid ett senare tillfälle.

2. Videomötesrum för aktiviteter
Det finns även möjlighet för dig som utställare att låta konferensdeltagare gå in i ett videomötesrum som du själv skapat i det mötesverktyg du föredrar att använda. Videomötesrummet kan också användas till att hålla en live-presentation av er under pauser i det ordinarie konferensprogrammet så som kaffepauser och lunchpauser. När du bokar din monter lägger du in din möteslänk för att synliggöra den i montern.

Aktiviteterna kommer att tas med i programmet för att synliggöra det mer för konferensdeltagarna.

Kontakta Maria Wedberg, Grand Travel på
congress@grandtravel.se för att få med er informationen om er aktivitet i programmet.

3. Programpunkt i konferensprogrammet
Vill du som bokat en monter även ha en aktivitet/workshop/föreläsning utöver din utställning, så finns möjlighet att ha det i programmet efter konferensenssessionerna första dag mellan 16.45–17.15 eller 17.30–18.00. Tiderna mellan 16.45 och 18.00 går att justera efter behov och önskemål. Dessa programpunkter kommer att sändas i de parallella mötesrummen på programsidan.

Kontakta Maria Wedberg, Grand Travel på congress@grandtravel.se om du är intresserad.


Exempel och demo
Bilden nedan är ett exempel på hur en digital monter ser ut. Klicka på bilden för att visa exempel på en digital utställning med flera montrar. Skrolla ned och titta på montern som heter Trippus.




Innehåll i montern
Överst i montern finns plats för en logotyp. I den första fliken lägger du den presentation och information du vill ha med i montern. Diskussionsflödet är valfritt och lägger sig i den andra fliken. Om du valt att länka till ett videomöte i eget mötesverktyg kommer möteslänken ligga under den tredje fliken. Under den fjärde fliken får konferensdeltagarna åtkomst till era kontaktuppgifter. Längst ned i montern finns plats för en presentationsvideo via YouTube eller Vimeo.

Det du behöver ha förberett när du bokar din monter är:

Bokning av monter
Gå till menyflik Anmälan för att göra din monterbokning. Innehållet i montern lägger du in samtidigt som du gör din bokning. Det kommer finnas möjlighet att komplettera och ändra innehållet i efterhand.