Frågor och funderingar?

Deltagare och föreläsare
Om du har frågor om din anmälan och betalning är du välkommen att kontakta:
Maria Wedberg, Grand Travel - konferenssekretariat

congress@grandtravel.se

Utställning - Montrar
Om du har frågor om bokning och din monter är du välkommen att kontakta:
Maria Wedberg, Grand Travel - konferenssekretariat
congress@grandtravel.se


Program
Om du har frågor som rör programmet är du välkommen att kontakta oss på

transportforum@vti.se