Konferensavgifter
Anmälan öppnar 1 februari 2022.
Deadline för tidig anmälan är 31 mars 2022.

Medlem
1800 kr exkl moms (2250 kr inkl moms) - Utbildningsdag
2800 kr exkl moms (3500 kr inkl moms) - Utbildningsdag - sen anmälan
Mingelkväll ingår

3200 kr exkl moms (4000 kr inkl moms) - Vårmöte
4200 kr exkl moms (5250 kr inkl moms) - Vårmöte - sen anmälan
Kongressmiddag ingår

4400 kr exkl moms (5500 kr inkl moms) - Utbildningsdag & Vårmöte
5400 kr exkl moms (6750 kr inkl moms) - Utbildningsdag & Vårmöte - sen anmälan
Mingelkväll & Kongressmiddag ingår

Icke medlem
2000 kr exkl moms (2500 kr inkl moms) - Utbildningsdag
3000 kr exkl moms (3750 kr inkl moms) - Utbildningsdag - sen anmälan
Mingelkväll ingår

3400 kr exkl moms (4250 kr inkl moms) - Vårmöte
4400 kr exkl moms (5500 kr inkl moms) - Vårmöte - sen anmälan
Kongressmiddag ingår

4600 kr exkl moms (5750 kr inkl moms) - Utbildningsdag & Vårmöte
5600 kr exkl moms (7000 kr inkl moms) - Utbildningsdag & Vårmöte - sen anmälan
Mingelkväll & Kongressmiddag ingår