Program

 

10.12.2020 Dag 3 i kursrekka Intensive lesekurs for lesekurslærere

 

09.00–09.45

Øvingsoppgavene fra 1. og 2. samling  
Repetisjoner, erfaringer og spørsmål om detaljoppgavene  

09.45–10.00 Pause

10.00–10.30

Å overføre og bruke det lærte  
Læringsteoretiske prinsippene for aktiv, utforskende, funksjonell og overførbar læring   
10.30–10.45

Drøft hvordan dere bidrar til at de voksne elevene øver seg og bruker det de lærer på lesekurset i andre lesesituasjoner 

10.45–11.00 Pause
11.00–11.30

Helhetslesing gjennom en tre-delt prosess  
Om tre faser i leseundervisningen og funksjonell læring 

11.30–12.00 Lunsj
12.00–12.15

Spørsmål fra chatten – med overgang til neste tema 

12.15–12.45

Å styrke elevenes bevissthet om egen læring
Selvbildebygging og bruk av logg som metode

12.45–13.00 Pause
13.00–13.30 Å evaluere elevenes læringsutbytte  
Underveis og sluttvurderinger, kvantitativt og kvalitativt 
13.30–14.00 Gruppearbeid
14.00–14.15 Pause
14.15–15.00 Spørsmål og oppsummering