Program

 

11.11.2020 Dag 2 i kursrekka Intensive lesekurs for lesekurslærere

Pause

09.00–09.30

Oppklaring av oppgaven fra 1. samling (nytt hefte 13.10.)

Kompetanse Norges lesekartlegging, lesetester og utprøving av 2 oppgaver fra Arbeidsprøven (dynamisk)

09.30–09.45 Drøftinger – erfaringer med kartlegging?

09.45–10.00

Pause
10.00–10.30 Svar på spørsmål i chatten og litt mer fra Arbeidsprøven
10.30–10.45

Drøftinger – om å velge ut noen relevante oppgaver fra Arbeidsprøven som kan supplere annen kartlegging?

10.45–11.00 Pause
11.00–11.30

Når ordene er vanskelige å lese riktig. Læringsmål, oppgaver og arbeidsmåter på «nivå 1»

11.30–12.00 Lunsj
12.00–12.45

Gjennomgang av detaljoppgaver og praktisk øving. (øvehefte).

Ta med saks , prøv ut og d røft

12.45–13.00 Pause
13.00–13.30

Når tempo og leseflyt er vanskelig. 


Læringsmål, oppgaver og arbeidsmåter på «nivå 2».

13.30–13.45

Drøftinger – hvordan sikre overgang fra nivå 1 til nivå 2 
13.45–14.00 Pause 
14.00–14.45

Gjennomgang av detaljoppgaver og praktiske øvinger (øvehefte).

Ta med saks, prøv ut og drøft.  
 

14.45–15.00 Spørsmål fra chatten og oppgaver videre