15.10.2020 Vurdering av nivå for godkjent på modul 1 og 2 med utgangspunkt i eksempeltekster

Vurdering av måloppnåelse på modul 1 og 2 i norsk for språklige minoriteter (pdf)
Vurdering av måloppnåelse på modul 1 og 2 i naturfag (pdf)
Veileder: Til arbeid med ressursen «Vurdering på modul 1 og 2 med utgangspunkt i eksempeltekster» (pdf)