13.10.2020 Dag 1 i kursrekka: Intensive lesekurs for lesekurslærere

 

Kurshefte: Å mestre en tekst

 

11.11.2020 Dag 2 i kursrekka: Intensive lesekurs for lesekurslærere

 

Oppgaver og arbeidsmåter nivå 1

Oppgaver og arbeidsmåter nivå 2

 

Øveoppgaver:

Øveoppgaver 1

Øveoppgaver 2

Øveoppgaver 3

 

Presentasjoner fra kurset

Ledelse og kvalitetssikring (pdf)

Mellomarbeid til kursdag 3 – intensive lesekurs (pdf)

 

10.12.2020 Dag 3 i kursrekka: Intensive lesekurs for lesekurslærere

Kurshefte: Å mestre en tekst

Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder