Hvordan arbeide med lesing og skriving på tvers av fag? Erfaringer fra det pedagogiske utviklingsarbeidet «Lesing og skriving på tvers av fag». 

 

13.00 – 13.05 Velkommen v/ Kompetanse Norge 
 
13.05 – 13.35 Erfaringer og anbefalinger fra utviklingsarbeidet lesing og skriving på tvers av fag v/ Vigdis Glømmen og Sigridur Vilhjalmsdottir, NAFO 
 
13.35 – 13.40 Pause 
 
13.40 – 14.10 Torbjørg Storli fra Asker VO forteller om skolens arbeid med utviklingsarbeidet og viser et konkret opplegg knyttet til sirkelen for undervisning og læring 
 
14.10 – 14.15 Pause 
 
14.15 – 14.35 Refleksjonsspørsmål  
 
14.35 – 14.50 Anbefalinger for utvikling av god praksis v/ Vigdis Glømmen, NAFO 
 
14.50 – 15.00 Oppsummering ved Kompetanse Norge