Hva er lesing? 
 

12.00–12.40  Hva er lesing? Foredrag med Vigdis Refsahl

12.40–12.50  Summepause med mulighet for å legge inn spørsmål i chatten

12.50–13.00  Pause

13.00–13.40  Svar på spørsmål fra chatten. Hva er lesing? Fortsetter

13.40–13.50  Summepause med mulighet for å legge inn spørsmål i chatten

13.50–14.00  Svar på spørsmål fra chatten og oppsummering


Forslag til videre arbeid lokalt i etterkant av kurset 
 
1. Ledelsen oppsummerer hvordan opplæringsstedet skal jobbe med utvikling av leseopplæringen skoleåret 2020/21. 
 
2. Diskusjon i plenum og/eller i team 
 
På hvilken måte inngår lesing i min undervisning? Hvilke problemstillinger ser jeg/vi i tilknytning til dette? 
 
Individuell tenketid (5 min.) Dele to og to (5 min.) Dele i plenum eller team