Klasselesekurs i voksenopplæringen Forelesningen vil gi et grunnlag for at lærere i voksenopplæringen skal kunne planlegge og gjennomføre intensiverte leseperioder for sine elever. Dette kan arrangeres som en del av fagundervisningen eller være et tverrfaglig tiltak, der flere lærere går sammen om å gjennomføre klasselesekurs for en gruppe elever. Klasselesekurset må da avgrenses mht. tidsbruk, varighet og innhold.  God lesing innebærer å kunne hente ut informasjon fra ulike type tekster på en sikker og trygg måte, tolke og forstå innhold, og ikke minst, ta selvstendig stilling til det som formidles. Voksne elever vil ha ulike utfordringer med disse tingene, uavhengig av fag og modul. Innholdet i klasselesekurset må derfor utarbeides og tilpasses aktuelle elevgrupper hver gang.  Forelesningen vil bli delt opp i tre økter, der vi veksler mellom innlegg fra meg og drøftinger mellom deltakere, lokalt på skolene eller der dere sitter og hører på.  

 

1200 -1235   Hva kan et klasselesekurs hjelpe med?  

1235 – 1250 Drøftinger lokalt  


1250 – 1300 Pause  


1300 – 1335 Hvordan kan lærere arbeide systematisk med språk? 

1335- 1350 Drøftinger lokalt  


1350 – 1400 Pause  


1400-1435 Hvordan kan klasselesekurset organiseres og gjennomføres?         

1435 –1450 Drøftinger lokalt 


1450 - 1500 Vi oppsummerer og svarer på spørsmål i chatten.