Program

 

15.10.2020 Vurdering av nivå for godkjent på modul 1 og 2 med utgangspunkt i eksempeltekster

 

13.45–14.00

Teknisk kvarter

14.00–14.10 Innledning v/Kompetanse Norge

14.10–14.40

Kriterier for vurdering av språklige ferdigheter og fagkompetanse v/Else Ryen

14.40–14.45 Summing med innlagt benstrekk
14.55–15.30

Kriterier for vurdering av språklige ferdigheter og fagkompetanse, forts.