Program

 

13.10.2020 Dag 1 i kursrekka Intensive lesekurs for lesekurslærere

09.00–09.30

Hva mener vi med Intensive lesekurs?

Lesesatsing, organisering og samordning mellom tiltak 

09.30–09.45 Drøftinger

09.45–10.00

Pause
10.00–10.30 Avkodingsutvikling og kritiske språkferdigheter 
10.30–10.45

Drøftinger

10.45–11.00 Pause
11.00–11.30

Avkodingsvansker som avvik fra normalutvikling

Logografiske, kompensatoriske og langsomme lesere 
11.30–12.00 Lunsj
12.00–12.30

Hvordan kartlegge avkodingsdelen av det å lese?

Lesetester, mestringsnivåer og prinsipper for valg av tekster

12.30–12.45 Drøftinger
12.45–13.00 Pause
13.00–13.30

Hva menes med kvalitativ og dynamisk kartlegging? 

Dialog og samhandling som utgangspunkt for tiltaksplanlegging og undervisning 

13.30–13.45 Drøftinger
13.45–14.00 Pause
14.00–14.30

Dynamisk kartlegging av språk og ordavkoding, samt  

dynamisk kartlegging med fokus på språk og avkoding   
14.30–15.00 Gjennomgang av spørsmål i chatten og øveoppgaver til
neste gang