Om foredragsholderne

 

Vigdis Refsahl er cand.paed., seniorrådgiver ved Statped Sør-Øst og forfatter. Vigdis Refsahl har bred erfaring med systemrettede arbeidsoppgaver i skoler og kommuner for å styrke leseopplæringen på alle områder.

 

Else Ryen har inntil nylig vært seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og er emeriti v/Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Hun er også fagbokforfatter i norsk som andrespråk.

 

Vigdis Glømmen, seniorrådgiver fra Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) v/Oslo Met, har veiledet skolene i det pedagogiske utviklingsarbeidet «Lesing og skriving på tvers av fag».

 

Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver fra Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) v/Oslo Met, har veiledet skolene i det pedagogiske utviklingsarbeidet «Lesing og skriving på tvers av fag».

 

Torbjørg Storli Jensen er lærer og har vært prosjektleder for FVO v/Asker VO