Praktisk informasjon

 

Konferansen er delt opp i 7 webinarer.

To av webinarene er obligatoriske for alle skolene som deltar i FVO, mens fire av de øvrige webinarene inngår i en helhet der tre av kursdagene utgjør en kursrekke.

 

13.08.2020

«Hva er lesing? v/Vigdis Refsahl, Statped Sør-Øst 

Mål: Bidra til å utvikle en felles forståelse av hva lesing er

Målgruppe: Lærere og ledere i FVO

 

09.09.2020

«Innføring i intensive lesekurs med fokus på klasselesekurs» v/Vigdis Refsahl, Statped Sør-Øst 

Mål: Bidra til kunnskap om, og forståelse for, hvordan opplæringsstedene kan planlegge og gjennomføre intensiverte leseperioder for sine deltakere

Målgruppe: Lærere og ledere i FVO. Relevant og nyttig for alle faglærere på alle moduler.

Kurset er obligatorisk for opplæringssteder som skal ha med lærere på intensive lesekurs.

 

10.09.2020

«Hvordan arbeide med lesing og skriving på tvers av fag? Erfaringer fra det pedagogiske utviklingsarbeidet Lesing og skriving på tvers av fag» v/Vigdis Glømmen og Sigridur Vilhjalmsdottir fra NAFO og Torbjørg Storli Jensen fra Asker VO

Mål: Bidra til å utvikle en felles praksis for eksplisitt opplæring i lesing og skriving for voksne minoritetsspråklige

Målgruppe: Lærere og ledere i FVO

Kurset er obligatorisk for alle opplæringsstedene som deltar i FVO.

 

15.10.2020

«Vurdering av nivå for godkjent på modul 1 og 2 med utgangspunkt i eksempeltekster» v/Else Ryen, Universitetet i Oslo

Mål: Utvikling av tolkningsfellesskap knyttet til lavest nivå for godkjent i norsk for språklige minoriteter og naturfag på modul 1 og 2

Målgruppe: Lærere som underviser på modul 1 og 2. Kurset er særlig relevant for lærere som underviser i fagene norsk for språklige minoriteter og naturfag. Den/de i ledelsen som har ansvar for opplæring på modul 1 og 2, bør også delta.

Kurset er obligatorisk.

 

13.10., 11.11. og 10.12.2020

Kursrekken «Intensive lesekurs for lesekurslærere» v/Vigdis Refsahl, Statped Sør-Øst 

Mål: Få kunnskap om hvordan å gjennomføre systematisk leseopplæring for deltakere som trenger forsterket opplæring i avkodingsferdigheter

Målgruppe: Lærere i FVO som er valgt ut av skolens ledelse som ressurspersoner i lesing.

Leselæreren skal både holde intensive lesekurs for deltakere på egen skole samt veilede kollegaer.

Alle webinarene kjøres i zoom.

 

Informasjon om Zoom 

Kompetanse Norge bruker Uninetts Zoom-tjeneste. Denne kjører på en annen plattform enn den amerikanske, og er regulert gjennom egne avtaler.

Zoom er fortsatt ett av verktøyene NorSIS anbefaler for videomøter.  Du kan lese mer om dette i artiklene lenket under:

Uninetts?Zoom-tjeneste er trygg!

Sårbarheter oppdaget i Videomøtetjenesten Zoom

Du får tilsendt møtelenke og passord dagen før samlingen. Nettleseren åpnes og laster ned Zoom-klienten. Klikk på “Kjør”

Det er mulig å bruke nettleserversjonen av Zoom, men vi ber alle laste ned klienten da dette gir flere funksjoner. Du trenger bare å laste ned klienten første gang du er med i et Zoom-møte.

Du velger selv om du går inn i møtet med eller uten video. Alle deltakerne mutes automatisk når de kommer inn i det digitale rommet.  Vi ber om at du går inn i det digitale venterommet i god tid. Rommet er åpent 30 minutter før start.

Se veiledning her: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials