Forarbeid

 

13.08.2020

Alle påmeldte må orientere seg i heftet som sendes ut i forkant av kurset.  

Før kurset må ledelsen organisere grupper som skal reflektere over tilsendte problemstillinger i løpet av kursøkten. 

 

09.09.2020

Lederne leser informasjon som er tilsendt på forhånd. Lederne må informere personalet om at det er viktig for skolens videre arbeid at alle faglærere deltar.  

Før kurset må ledelsen organisere grupper som skal reflektere over tilsendte problemstillinger i løpet av kursøkten. 

 

15.10.2020

Alle som skal delta, må være kjent med vurderingsveilederne utarbeidet av Kompetanse Norge i norsk for språklige minoriteter og naturfag for modul 1 og 2.  

 

13.10.,11.11.og 10.12. 2020

Kursdag 2,  11. november

Alle kursdeltakere må ha gjennomført oppgaven på side 33 i kurshefte «Å mestre en tekst» fra kursdag 1.

Ta med notater fra utprøvingen slik at  du er forberedt til å dele erfaringer på tvers av opplæringssteder.

Ta også med:

Øveoppgavene i papirformat
«Arbeidsprøven: Noteringshefte» fra statped.no i papirformat
Saks