Om konferansen 

 

Foredragene som tilbys i Zoom for FVO denne høsten, er tenkt som bidrag inn i det lokale utviklingsarbeidet i forsøket. Kompetanse Norge forventer at opplæringsstedene prioriterer deltakelse på webinarene og følger opp temaene i etterkant.

De gjennomgående temaene er valgt ut fordi Kompetanse Norge anser disse som sentrale for å lykkes med kvalitet i opplæringen og derigjennom med forsøket. Gjennom videreutvikling av god kollektiv praksis i arbeidet med lesing, språk og vurdering, kan opplæringsstedet bidra til en mer tilpasset, fleksibel og effektiv opplæring.

Ledelsen må derfor, sammen med prosjektgruppa, planlegge organisering og gjennomføring av webinarene. Tenk gjennom:

En viktig del av det lokale utviklingsarbeidet og videreutvikling av god praksis er oppfølging av de ulike temaene i etterkant av webinarene. Tenk gjennom: