Forberedende voksenopplæring

 

I denne delen av modulforsøket prøves det ut nyutviklede modulstrukturerte læreplaner på nivået under videregående opplæring. Forsøkslæreplanene legger til rette for at deltakeren kan lære fag og språk samtidig.

Du kan lese mer om forberedene voksenopplæring på vår nettside