Om modulforsøket

 

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere. 

Modulforsøket skal samordne opplæringstilbud på tvers av sektorene.  På nasjonalt nivå samarbeider Kompetanse Norge med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. På lokalt nivå samarbeider kommunale og fylkeskommunale opplæringssteder med bedrifter, NAV og flyktningetjenesten.

I modulforsøket skal voksne utforme sitt individuelle opplæringsløp i samarbeid med opplæringsstedet. Opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkeltes medbrakte kompetanse, forutsetninger og behov.  

Opplæringen i modulforsøket er likeverdig med ordinær grunnopplæring.  

Modulforsøket gjennomføres i perioden 2017–2023.