STIPENDIER TILL STUDERANDE

Ta chansen studenter - sök våra studerandestipendier!

SKMF erbjuder 20 st studenter möjlighet att delta i MätKart23 där de kan höra aktuella föredrag, träffa utställare och knyta värdefulla kontakter för framtiden. I stipendiet ingår konferensavgift, fika, lunch, kvällsarrangemang och enklare boende som är förbokat. Under konferensen kommer stipendiaterna få hjälpa till med en del enklare arbetsuppgifter i vår konferensorganisation.

Vi ersätter även styrkta resekostnader upp till 1000 kr. För att ansöka om stipendiet måste du vara studerandemedlem i SKMF, medlemsansökan gör du här https://www.skmf.nu/medlem/ om du inte redan är medlem.            

Gör din stipendieansökan genom att skicka ett intresseanmälan till styrelsen@skmf.nu

Om du blir uttagen som en av stipendiaterna får du i samband med stipendietilldelningen ett mail med en länk till en anmälningssida där du anmäler dig.            

I direkt anslutning till konferensen vill vi att du tillsammans med andra stipendiater skriver en artikel till SINUS, låter dig intervjuas eller någon annan trevlig återkoppling/reflektion.             

Mer information om detta i anslutning till konferensen.            

Välkommen med din ansökan!