För att läsa mer om sessioner och programpunkter - klicka på önskad text.

Inbjudan - klicka här!

Onsdag 3 maj - Utställningen öppen 11.00-18.00
11:00-13:00 Registreringen öppen
12:00-13:00 Lunch på egen hand
13:00-14:00 Gemensam inledningssession - Välkommen till Västerås
Stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö hälsar oss välkomna
Sanna Edling, Projektchef, berättar om utvecklingen av Mälarporten
14:00-14:30 Speedtalk - en minut per utställare
Våra utställare får möjlighet att kort presentera sig och tala om vad de visar i sin monter
14:30-15:30 70-årskalas i utställningen
15.30-16.15 SKMFs historia
Glimtar ur SKMF:s 70-åriga historia -
Sven-Olof Axelsson, Bruno Jervfors och Leif Utter
I år fyller SKMF 70 år och det vill vi fira med er! Men hur började allt egentligen? Och vad gör man i SKMFs styrelse?
Här får ni höra om samarbete, gemenskap och galna upptåg från några av våra gamla ordförande!
16:20-17:10 2 Kommunala vardagsproblem
Kvalitét i leveranser - Per-Åke Jureskog, Metria
Kommunala utmaningar inom kart, mät och GIS 
- Jakub Pelka, Halmstads kommun
17:10-18:00 Utställningen öppen  
18:00- Kvällsaktivitet   
       
Torsdag 4 maj - Utställningen öppen 08.00-17.00
07:30-08:30 Registreringen öppen 07:30-08:30
08:30-10:00 3A Hur noggrant ska det vara?
- Ditt arbete med grundkartan avgör detaljplanens
fortsatta liv - Mikael Johansson, Aveki &
Patrik Renfors, Trollhättans kommun
- Varför krångla med kvalitet? -
Lars Jämtnäs, Lantmäteriet
-
Kvalitetssäkring av fastighetsgränser -
Rasmus Lundén, Lantmäteriingenjör, KLM Västerås stadLOKAL: Explore Hub
3B Fjärranalys
- Engelskt föredrag - Avancerad hybridteknik
inom flygmätning sedan 2010 - vår väg till ObliVIEW.com -
Witold Kuznicki, MGGP Aero och Swescan
-
Kartläggning av markanvändning över Malmö kommun
med hjälp av U-net convolutional neurala nätverk - 
Mozafar Veysipanah, Vellinge kommun
-
Engelskt föredrag - Sammanslagning av fjärranalys-
data förbättrar vegetationskartläggningen i urbana 
grönområden -
Witold Kuznicki, MGGP Aero och Swescan


LOKAL: Corner
Workshop 1
Into the 3D-Verse - Hur du kan uppnå
en 3D-verksamhet inom kommun utan
stora kostnader. -
Pontus Gustafsson, Österåkers kommun


LOKAL: Learning Hub
10:00-10:30 Utställarbesök och fika
10:30-12:00 4A Kartering i olika miljöer
- Ekolodning - Vi går till botten med hur man håller
näsan över vattenytan när det gäller ekolodning -
Lennart Gimring, AFRY

- Fjärrstyrd Reality Capture: säker och effektiv
datainsamling på avstånd -
Balint Reger, Leica
- Ett omöjligt tunnelsystem i Indien? - 
Fredrik Sundberg, Adtollo


LOKAL: Explore Hub
4B Samverkan
- Digitalisering av samhällsbyggnadprocessen
i praktiken - Björn Anderfjäll, utvecklingsstrateg,
Västerås stad
-
Digibarometern - Mats Berglund,
Lantmäteriet
-
Samverkan, GIS-samordning inom Västerås
stad - Ida Fritzdorf Pettersson, Enhetschef
avdelningen för geografisk information,
Västerås stad


LOKAL: Learning Hub
Studiebesök
Öster Mälarstrand
Guide: Ulf Edvardsson, Projektledare -
Mark- och Exploatering, Västerås stad


 
12:00-13:30 Lunch
13:30-15:00 5A Karteringsmetoder och kostnadseffektivitet
- Mätare - hur ajourhåller vi byggnader effektivt -
Jenny Sundbergh, Adtollo
- Geokalkyl - Dior Qaderi, SGI
- Fältkodlista för mätning till PK, 2D, 3D och BIM
Per-Åke Jureskog, Metria


LOKAL: Explore Hub
5B KrisGIS
- BrandGIS stöd för geografisk lägesbild
vid brand i skog och mark
Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen
-
Att arbeta systematiskt med GIS under kris -
Caroline Lindhe, GEO SE - Stödenhet
geografisk information

- Blåljuskollen -
Jakob Bornegrim, Lantmäteriet


LOKAL: Corner
Workshop 2
Hur vet vi att vi mäter rätt?

Ett samtal om fastighetsgränser - 
Mikael Johansson, Aveki, mfl

LOKAL Learning Hub
15:00-16:00 Utställarfinal och fika
16:00-17:00 6A Instrumentkunskap
- Instrumentkunskap - vad är det? -
Per-Åke Jureskog, Metria
-
Fältkalibrering - jobbigt och tidsödande?-
Fredrik Somerville, Leica


LOKAL: Explore Hub
 
6B Samhällsplanering
- Gemensamt blir vi starkare, ett föredrag om samverkan -
Fredrik Lorentzon & Christina Thulin,
Linköpings kommun och SKR

- Hur vi tänkte 2003 och hur det blev
sedan -  Sven-Olof Axelsson, Bruno Jervfors &
Leif Utter


LOKAL Learning Hub
 
17:00-18:30 Återhämtning - egen tid
18:30- Middag
   
Fredag 5 maj
08:30-10:00 7 Stora projekt
- LE34 MÄTKONSULT, Stolt samarbets-
partner på vattennära projekt -
Jesus Hinar, LE34
-
Stockholms tunnelbana byggs ut -
Ute Omnell, Scior

-Swepos etablering av systemlösning
för projektanpassat nätverks- RTK för
norra Norbotniabanan, -
Tomas Holmberg, Lantmäteriet
10:00-10:30 Fika
10:30-11:45 Gemensam avslutning
Jacke Sjödin
11:45- Lunch på egen hand