SSiS Sårkonferens 2022

SSIS bjuder nu in till 2022 års konferens i sårbehandlingens tecken. Sårkonferensen riktar sig till all vårdpersonal som vill veta det senaste inom sårbehandling. Konferensen har temat "Sårbehandling på spåret. Vart är vi på väg?" Missa inte tillfället att under två dagar lyssna på nyckelföreläsningar och delta på work-shops. Allt med syfte att förmedla det sista inom evidensbaserad sårbehandling.

Datum:

27-28 april 2022

Plats:

Gävle Konserthus
Kungsbäcksvägen 22, 802 67 Gävle


Anmälan

Anmälan till sårkonferensen är nu stängd!


Anmälningsavgifter

Deltagare
SSiS medlemskap 4 500 kr
Icke medlem 5 500 kr

Utställare
Utställande företag 11 000 kr
Extra monterpersonal Ordinarie pris


Program

Onsdag 27 april
08.00-10.00 Registrering, utställning och kaffe
10.00-10.15 Välkommen
Ordförande Susanne Dufva samt John Mälstam chefsläkare i Region Gävleborg hälsar välkommen.
10.15-11.00 Rut F Öien - Rätt diagnos till rätt patient
Patienter med svårläkta sår saknar ofta adekvat diagnos och behandlingstiderna blir därför inte sällan långa, månader och år, och medför stora kostnader för sjukvården. För patienterna får detta stora konsekvenser i form av lidande, smärta och felbehandlingar. För behandlande personal innebär det en otillfredsställande och stressig arbetsmiljö. Föreläsningen ger en exposé över både vanliga och ovanliga diagnoser med fokus på rätt diagnos till rätt patient.
11.05-11.35 Helene Andersson - Debridera sår
Är det något vi ska hålla på med?
11.40-12.10 Anneli Olsson - Nutritionens betydelse vid sårläkning
Screening, näringsrekommendationer och praktiska tips kring näringsintag.
12.15-13.30 Lunch och utställningsbesök
13.30-14.00 Malin Munter & Hanna Andersson - Patient fall QUIZ
Testa dina sårkunskaper i ett Quiz.
14.05-14.45 Workshop
14.50-15.30 Workshop
15.30-16.05 Kaffe och utställningsbesök
16.05-16.45 Workshop
16.50-17.30 Workshop
19.00 Gemensam middag 19.30. Startar med mingel vid 19.00
Plats: Konserthuset
Torsdag 28 april
08.00-08.30 Cecilia Fagerström - Svårläkta sår äldre
Egenvård som komplement vid sårbehandling. Svårläkta sår förekommer bland äldre multisjuka patienter med konsekvenser såsom försämrad livskvalitet, smärta och behov av långvarig och kostnadskrävande vård. Upp till 70% av patienterna får återfall efter att deras sår läkt och är färdigbehandlat. Bristande uppföljning efter läkt sår innebär att patienter ofta lämnas utan kunskap om hur de kan utföra lämplig egenvård och rehabilitering i syfte att undvika recidiv. Under presentationen diskuteras hur vi kan skapa engagemang och göra patienten delaktig i sin egenvård.
08.35-09.05 Talare meddelas senare
09.10-09.40 Ulrika Ehn - Lymfterapeut
Föreläsningen handlar om lymfödem, lymfödembehandling. Betydelsen av förebyggande åtgärder och kompressionsbehandling vid sår.
09.40-10.25 Kaffe och utställningsbesök
10.15-11.10 SSiS Årsmöte
11.10-11.40 Malin Munter & Hanna Andersson - Patient fall
Presentation av patientfall med varierande etiologi. Symtom, diagnos, behandling.
11.45-12.15 Christina Lindholm - Naturens läkekonster
Sårläkning i ett medicinhistoriskt perspektiv.
12.15-13.20 Lunch och utställningsbesök
13.20-13.55 Workshop
13.55-14.35 Kaffe och utställningsbesök
14.35-15.20 Workshop
15.30-16.00 Information från Swedish MedTec och gemensam avslutning
Observera att programmet kan komma att ändras. Kontinuerlig uppdatering sker på hemsidan.

Konferensprogram (PDF)
Preliminärt program för workshops (PDF)

Presentation av föreläsare (PDF)


Kontakt

För frågor kring konferensen:

Eva Sving
evasving@gmail.com

För frågor kring anmälan eller boende:

Resekompani AB
026-26 70 70
resor@resekompani.se


Hitta hit