CARF-session May 25th 2021

Moderator: Chris MacDonell, FACRM
Managing Director | Medical Rehabilitation and International Aging Services/Medical Rehabilitation

14-14:30 Standards and CARF-surveys:
News and changes
“Tricky” standards
Digital surveys

15:00-15:30 Post-covid:
Rehabilitation post-covid: experiences from surveys, what has been challenging for the organizations related to the pandemic?

Covid and maintaining good quality. CARF´s experiences from the field. What has been most challenging for the organizations during the ”covid-year”?

Rehabilitation in a global view: 15:30-16:00
Technology and digital challenges in rehabilitation (inclusive challenges related to covid)

CARF NEWs 16:00-16:30

16:30 -17:00  Questions and answers


ST-läkarnas dag den 25 maj 2021

Ansvarig: Mattias Hill, ST-läkare, Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Doktorand, Lunds universitet ST-representant, styrelsen ordf ST-rådet, SFRM
Mattias.Hill@skane.se

Aktuella  programpunkter – (under utveckling) 

09.00 -12.00 Tonus (Per Ertzgaard Öl, Med Dr) 

13.00 -16.00 ST-nätverksmöte och ytterligare programpunkter

Sjuksköterskornas dag den 25 maj 2021
Ansvarig: Karolina Krakau, Med dr, SSK och Rehabiliterings-/vårdutvecklare
Hjärnskaderehab Slutenvården, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm
Danderyds Sjukhus AB, 182 88 Stockholm 070-235 14 40 karolina.krakau@sll.se  

10.00 - 10.30 Välkomna till Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus (Johanna Trinks, vårdenhetschef avd 55)

10.35-  10.45 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning Rehabilitering (Karolina Krakau, rehab-vårdutvecklare, Danderyds Sjukhus)

10.45 - 11.15 Miktionsanamnes (Karolina Krakau, ssk och rehab-vårdutvecklare, Danderyds Sjukhus)

11.20 - 12.00 Att doktorera som sjuksköterska - med fokus på förväntningar och nöjdhet med intratekal behandling (Stina Gunnarsson, doktorand vid Linköpings Universitet)

12.45 - 13.15 Fallfärdigt på rehab: Interprofessionell fallriskbedömning enligt Linköpingsmodell (Johanna Trinks, vårdenhetschef avd 55)

13.20 - 13.45 Hur har covidvården påverkat vår profession? (Ingrid Morberg, specialistsjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

13.50 - 14.00 Nätverkets arbete kommande år (Karolina Krakau, ssk och rehab-vårdutvecklare, Danderyds Sjukhus)