Anmälan

I konferensavgiften (hela konferensen) ingår konferensdeltagande, kaffe och lunch samt mingel och konferensmiddag. 
Deltar du enstaka dagar ingår måltider enligt program.
 
Avgifter och anmälningsalternativ för ordinarie delegater Pris exkl moms Pris inkl moms
26-28 maj dec (hela konferensen) 3900 kr 4875 kr
26 maj (Rehabledare, CARF, Rehabsjuksköterskor) 1200 kr 1500 kr
27 maj 1900 kr 2375 kr
28 maj 1900 kr 2375 kr
26-27 maj 2900 kr 3625 kr
27-28 maj 3300 kr 4125 kr
 
Avgifter och anmälningsalternativ för ST-läkare som är medlem i SFRM Pris exkl moms Pris inkl moms
26-28 maj (hela konferensen) 2700 kr 3375 kr
26 maj (ST-dagen) 1000 kr 1250 kr
27 maj 1800 kr 2250 kr
28 maj 1800 kr 2250 kr
26-27 maj 2500 kr 3125 kr
27-28 maj 2700 kr 3375 kr

Den 21 april höjs konferensavgiften enligt följande: 
Hela konferensen: 600 kr exkl moms per person

Två-dagars konferens: 400 kr exkl moms per person
Endags konferens: 200 kr exkl moms per person

NYANMÄLAN ÖPPNAR 1 OKT 2020