Posterpresentation
Ta detta utmärkta tillfälle i akt att förmedla och diskutera intressanta kliniska projekt och/eller
forskningsprojekt med kollegor inom Rehabiliteringsmedicin. Vi hoppas på många bidrag!

Du använder och laddar hem mallen nedan.

Mall /Template - Klicka Här!
 
Återkoppling om godkännande av abstracts till postrar på Rehabveckan sker löpande.
Sista datum för att skicka in är 15 juni 2020.