Anmälan

I konferensavgiften (hela konferensen) ingår konferensdeltagande, kaffe och lunch samt mingel och konferensmiddag. 
Deltar du enstaka dagar ingår måltider enligt program.
 
Avgifter och anmälningsalternativ för ordinarie delegater Pris exkl moms Pris inkl moms
7-9 dec (hela konferensen) 3900 kr 4875 kr
7 dec (Rehabledare, CARF, Rehabsjuksköterskor) 1200 kr 1500 kr
8 dec  1900 kr 2375 kr
9 dec 1900 kr 2375 kr
7+8 dec  2900 kr 3625 kr
8+9 dec 3300 kr 4125 kr
 
Avgifter och anmälningsalternativ för ST-läkare som är medlem i SFRM Pris exkl moms Pris inkl moms
7-9 dec (hela konferensen) 2700 kr 3375 kr
7 dec (ST-dagen) 1000 kr 1250 kr
8 dec 1800 kr 2250 kr
9 dec 1800 kr 2250 kr
7+8 dec 2500 kr 3125 kr
8+9 dec 2700 kr 3375 kr

Den 3 november höjs konferensavgiften enligt följande: 
Hela konferensen: 600 kr exkl moms per person

Två-dagars konferens: 400 kr exkl moms per person
Endags konferens: 200 kr exkl moms per person