Seminariepass 1 Fredag kl 11.00-12.00

1:01 Hur vinner vi fler väljare i storstäderna?

Moderaterna kan på sikt bli Sveriges största parti. Men då måste vi vinna fler väljare i storstäderna. På seminariet presenteras ny opinionsdata följt av ett samtal med intressanta insikter och utmanande frågeställningar.

Medverkande

Maria Rankka, serieentreprenör och fd VD för Stockholms Handelskammare
Benjamin Dousa, VD, Timbro
Louise Stenberg, opinionsanalytiker, Axiom Insight

Moderator

Martin Borgs, biträdande partisekreterare med ansvar för strategi och kommunikation

 

1:02 Ett starkare civilt försvar

Det säkerhetspolitiska läget är ett av de sämsta sedan andra världskrigets slut. Sveriges civila försvar och beredskapen i hela samhället behöver stärkas. Kommunerna har en viktig roll i det arbetet. Men vad kan kommunerna göra för att stärka sin beredskap inför kommande kriser och ytterst krig? Och vilken roll spelar civilplikten för att personalförsörja det civila försvaret? 

Medverkande

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar

Kristoffer Tamsons, oppositionsregionråd, Stockholm

Moderator

Helena Bouveng, riksdagsledamot, försvarsutskottet

 

1:03 Ny energikurs för Sverige

En av den nya regeringens prioriteringar är att upprätta ett fungerande elsystem för hushållens, företagens och klimatets skull. För att lyckas med detta behövs mer el från planerbara fossilfria kraftslag. Vilka åtgärder krävs för att pressa ner priserna på kort sikt och hur skapar vi förutsättningar för ett fungerande elsystem på längre sikt? Räcker förslagen som presenteras i Tidöavtalet?

Medverkande

Mats Green, gruppledare för Moderaterna i näringsutskottet
Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik
Ellen Gustafsson, biträdande politisk redaktör, Dagens industri (fd miljö- och klimatansvarig, Timbro)
Annsofie Thuresson, KSO, Kävlinge

Moderator

Vendela Magnell, politisk sekreterare näringsutskottet

 

1:04 Förebyggande insatser mot kriminalitet (Workshop)

Under de senaste åren har kriminaliteten och otryggheten i samhället ökat. Regeringen genomför nu ett omfattande program för att bekämpa brottsligheten med bland annat straffskärpningar och mer resurser till rättsväsendet. Utöver detta behöver nyrekryteringen av kriminella stoppas. Vilka brottsförebyggande insatser i samhället bör vidtas? Hur ökar man egenförsörjningen och hur kan vi förhindra att unga personer dras in i kriminalitet? Vid denna workshop diskuteras frågor och inspel inom ramarna för arbetsgruppen med inriktning på förebyggande insatser mot kriminalitet.

Medverkande

Louise Meijer, ordförande för arbetsgruppen Förebyggande insatser mot kriminalitet och Moderaternas gruppledare i justitieutskottet
Niklas Borg, vice ordförande för arbetsgruppen Förebyggande insatser mot kriminalitet och kommunalråd, Linköping
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister
Gunnar Strömmer, justitieminister

Maria Malmer Stenergard, migrationsminister

 

1:05 Kommunal- och regionrådsseminarium, del 1 (Ej öppet för media)

Tidöavtalet reglerar regeringssamarbetet och stakar ut den politiska riktningen för Sverige under mandatperioden 2022-2026. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår i regeringen, alltmedan Sverigedemokraterna garanteras samma inflytande över frågorna i samarbetsprojekten som partierna i regeringen. Hur fungerar detta samarbete i praktiken?

Medverkande

Per Claréus, statssekreterare, samordningskansliet

Moderator

Anders Nylén, partiombudsman med fokus på utbildning och föreningsutveckling, Moderaternas Riksorganisiation

 

1:06 Hur kan vi förebygga hot, hat och våld mot politiker?

Tryggheten för förtroendevalda handlar om att vara medveten och förberedd på saker som kan hända. Sociala medier och en vilja att vara lättillgänglig ökar exponeringen och därmed risken för att bli utsatt. Hur kan vi förbereda oss och hur hanterar vi problemen när de väl kommer?

Medverkande

Anna-Lena Pogulis, projektledare, SKR
Helena Karlsson, senior säkerhetskonsult, 2Secure

Moderator

Mikael Larsson, tf fältchef och chefsombudsman Moderaterna Skåne

 

1:07 En modern kulturpolitik för 2030

Vi lever i en dyster tid då många kriser påverkar vår vardag och politiska prioriteringar. I dessa tider är kulturen ovärderlig.
Hur kan vi stimulera och uppmuntra kulturuttryck och bildning även under svåra tider? Hur ser en modern kulturpolitik ut efter 2030?

Medverkande

Parisa Liljestrand, kulturminister
Emma Ahlström Köster, riksdagsledamot
Tobias Nielsen, förläggare
Catrin Hulmarker, KSO, Hjo

Moderator

Kristina Axén Olin, riksdagsledamot, kulturutskottet

 

1:08 Handlingsprogram för 2030-talet (Workshop)

Vid arbetsstämman 2025 ska ett nytt handlingsprogram antas i ljuset från det nya idéprogrammet. Handlingsprogrammets uppgift är att formulera politik för vår kommande tid, för valet 2026 och det stundande 2030-talet. Det ska göras utifrån de samhällsproblem som vi ser idag och i framtiden. Givet alla möjligheter som måste tas in, men också alla problem som söker lösning. Vid denna workshop diskuteras politiska frågor inom ramarna för handlingsprogrammet.

Medverkande

Karin Enström, partisekreterare

 

 

Seminariepass 2 Fredag kl 14.30-15.30

2:01 Hur vinner vi fler kvinnor som väljare?

Moderaterna kan på sikt bli Sveriges största parti. Men då måste vi vinna fler kvinnor som väljare. På seminariet presenteras ny opinionsdata följt av ett samtal med intressanta insikter och utmanande frågeställningar.

Medverkande

Katarina Barrling, docent i statskunskap
Amilia Stapelfeldt, politisk influencer
Per Rosencrantz, opinionsanalytiker, Nordic Public Affairs

Moderator

Martin Borgs, biträdande partisekreterare med ansvar för strategi och kommunikation

 

2:02 Mätbar kunskap och kvalitet i svensk skola

Utbildningskvalitet är inte bara avgörande för den enskilde, det är också kritiskt för samhällets tillväxt. Sverige har sedan millennieskiftet haft sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar, samtidigt som vi saknar nationella mått för kunskapsutveckling. Seminariet kommer belysa flera av de utmaningar som svensk skola idag står inför, i form av bättre kunskapsmätning, ny lärarutbildning, förändrad kunskapssyn, lärarförsörjning samt skolans samhällsuppdrag.

Medverkande

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi
Inger Enkvist, professor vid Lunds universitet
Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens Universitet

Moderator

Josefin Malmqvist, gruppledare för Moderaterna i utbildningsutskottet

 

2:03 Så kampanjar du digitalt

När valen blir allt mer digitala måste vi lära oss nya metoder att kampanja på. Under detta seminarium kommer du att få handfasta tips på hur du kampanjar och opinionsbildar digitalt, genom både sociala medier men också via kampanjsidor och mailutskick. Dessutom kommer vi att dela med oss av några best practice.

Medverkande

Viktoria Sköld, projektledare, Näringslivets mediaservice
Lukas Hållkvist, opinionsanalytiker, Moderaternas Riksorganisation

Celine Alfredsson, digital kommunikatör Moderaterna Stockholm stad och län

Edward Riedl, Riksdagsledamot Västerbotten

Moderator

Klara Söderberg, team leader och kreatör, Moderaternas Riksorganisation

 

2:04 Grön innovationskraft för tillväxt (Workshop)

Ett hot mot tillväxt och den gröna omställningen är paradoxalt nog lagar som utformats för att skydda naturvärden. Det handlar exempelvis om tillståndsprocesser som förhindrar utbyggnad av klimatvänlig energi, mineralbrytning och skogsbruk. Hur bör lagstiftningen anpassas för att främja innovation och tillväxt - samtidigt som vi når klimatmålen? Vid denna workshop diskuteras frågor och inspel inom ramarna för arbetsgruppen med inriktning på grön innovationskraft för tillväxt.

Medverkande

Christofer Fjellner, gruppordförande för arbetsgruppen Grön innovationskraft för tillväxt, och oppositionsborgarråd Stockholm
Helena Storckenfeldt, vice ordförande för arbetsgruppen Grön innovationskraft för tillväxt, samt riksdagsledamot

 

2:05 Kommunal- och regionrådsseminarium, del 2 (Ej öppet för media)

Att som politiker möta media kan stundtals vara utmanande och ibland även svårt. Det oavsett om du har flera års erfarenhet eller om du är förhållandevis ny på din förtroendepost. Passet riktar fokus mot hur vi som moderata företrädare bör agera i kontakt med media och även hur vi bättre kan nå förtjänat medialt utrymme. Existerar det några do's and don'ts och vad innebär god krishantering?

Medverkande

Niklas Gillström, pressekreterare finansdepartementet
Ida Karlbom, kommunikationschef, Moderaterna Stockholms stad och län

Moderator

Anders Nylén, partiombudsman med fokus på utbildning och föreningsutveckling, Moderaternas Riksorgansiation

 

2:06 Kommuner på frammarsch i starka socialdemokratiska fästen

Om du som moderat önskar nå framgångar i traditionellt socialdemokratiska kommuner krävs det både driv, tålmodigt arbete och en tro på att lyckas. Vid seminariet möter du ett flertal företrädare som lyckats vinna väljarnas förtroende att styra i kommuner som tidigare betraktades som S-fästen. Vidare kommer du även få träffa företrädare som genom gediget kampanjarbete är på väg att bryta långvarig socialdemokratisk dominans.

Medverkande

Tony Ring, KSO, Karlskoga
Caroline Elfors, KSO, Lekeberg
Johan Dahlqvist, KSO, Älvsbyn
Hanne Lindkvist, oppositionsråd, Kalmar
Eleonore Lundkvist, oppositionsråd, Västerås

Moderator

Emelie Jaxell, partiombudsman, Moderaterna Västmanland

 

2:07 Kan en kamera rädda äldreomsorgen? Förslag på hur vi löser kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen samtidigt som vi ökar kvaliteten

Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Men fram till år 2031 går 300 000 välfärdsmedarbetare i kommuner och regioner i pension. Samtidigt beräknas andelen personer över 80 år öka med nästan 50 procent. Dagens omsorgspersonal behöver fler kollegor men också fler hjälpmedel och nya sätt att arbeta. Följ med på ett spännande seminariepass där du får svar på hur din kommun kan lösa kompetensförsörjningen och samtidigt öka kvaliteten inom äldreomsorgen.

Medverkande

Maria Gill, utvecklare Region Västmanland och tidigare utredningssekreterare i utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen
Christian Holm, f.d. ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Karlstad
Annsofie Thuresson, KSO, Kävlinge
Helena Koch, ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Trosa

Moderator

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister

 

2:08 Regionalt utvecklingsansvar - vad innebär det?

Sedan regionreformen 2019 har alla Sveriges regioner samma uppdrag. Förutom att ha ansvar för hälso- och sjukvård så har man också det regionala utvecklingsansvaret. Att jobba politiskt med regional utveckling är delvis ett annorlunda uppdrag. Vad handlar det här med regional utveckling om, hur kan vi som moderater jobba med frågorna och hur hittar vi balansen mellan de olika uppdragen regionerna har? Lär mer om det regionala utvecklingsansvaret och få tips och exempel från moderata företrädare i olika regioner.

Medverkande

Jenny Landernäs, regionråd, Västmanland
Anna Jähnke, regionråd, Skåne
Åsa Ågren Wikström, regionråd, Västerbotten
Pär-Gustav Johansson, regionråd, Kalmar

Moderator

Stina Höök, regionråd, Värmland

 

 

Seminariepass 3 Fredag kl 16.00-17.00

3:01 Moderaternas eftervalsanalys: Maktskiftesvalet 2022 - en resa in i det okända

Under 2022 års riksdagsval lyckades Moderaterna med sitt viktigaste mål – att samla en majoritet för en ny regering. Det var strategiska och medvetna val som bidrog till denna seger. Trots det förlorade vi röster och andelen som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet minskade med 0,7 procentenheter. I tre riksdagsval på raken har partiet tappat väljare och denna trend måste brytas för att vi ska kunna fortsätta behålla regeringsmakten efter valet 2026. Under detta seminarium presenteras Moderaternas eftervalsanalys och övergripande slutsatser.

Medverkande

Camilla Waltersson Grönvall, ordförande eftervalsanalysgruppen
 

Moderator 

Per Rosencrantz, huvudsekreterare, eftervalsanalysgruppen

3:02 Så bryter vi utvecklingen gällande psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland unga är ett stort och växande problem. Tidiga insatser för att minska den psykiska ohälsan är viktigt både för den enskilde och för samhället i stort. Vi vet att ungas psykiska ohälsa riskerar att bli vuxnas psykiska ohälsa. Att motverka psykisk ohälsa och stärka suicidprevention är prioriterade uppgifter och ingår i Tidöavtalets överenskommelse. På detta seminarium lyfter vi fram våra möjligheter att göra skillnad på riktigt.

Medverkande

Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot, socialutskottet
Sissela Nutley forskare inom kognitiv neurovetenskap Karolinska Institutet 

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, ångestpodden

Moderator

Johan Hultberg, riksdagsledamot, socialutskottet

 

3:03 På medborgarnas sida, offentlig förvaltning och styrning (Workshop)

Medborgarna har rätt att kräva att all offentlig maktutövning är objektiv och förutsägbar. Men alltför ofta präglas den snarare av aktivism och godtycklighet. Hur kan vi bättre garantera enskildas rättssäkerhet? Vad är politikens roll i myndighetsutövningen? Vilka lösningar finns där myndighetsutövning upplevs som orättvis och partisk? Vid denna workshop diskuteras frågor och inspel inom ramarna för arbetsgruppen på medborgarnas sida - offentlig förvaltning och styrning.

Medverkande

Elisabeth Unell, ordförande för arbetsgruppen, på medborgarans sida, samt oppositionsråd, Västerås
Nicklas Sandström, vice ordförande för arbetsgruppen, på medborgarnas sida, samt regionråd, Västerbotten

Moderator

Erik Ottosson, riksdagsledamot, konstitutionsutskottet

 

3:04 Ekonomisk politik i en svår tid

Inflationen stiger parallellt med att tillväxten minskar. Sverige, och inte minst svenska hushåll och företag, befinner sig i en tuff tid ekonomiskt och har låga förväntningar på den ekonomiska utvecklingen. Hur kan vi använda finanspolitiken för att stötta hushåll och företag samtidigt som vi parerar krig, kris och kostnadsökningar?

Medverkande

Jesper Ahlgren, budgetstatssekreterare
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR
Niklas Wykman, finansmarknadsminister

Moderator

Edward Riedl, ordförande finansutskottet

 

3:05 Kommunal- och regionrådsseminarium, del 3 (Ej öppet för media)

 

Medverkande
Elisabeth Svantesson, finansminister och förste vice partiordförande

Anna Tenje, äldre- och socialsförsäkringsminister och andre vice partiordförande

Moderator

Anders Nylén, partiombudsman med fokus på utbildning och föreningsutveckling, Moderaternas Riksorganisation

 

3:06 Så kan vi stärka Europas konkurrenskraft

Under det svenska ordförandeskapet tar Moderaterna täten för att stärka EU:s konkurrenskraft. Det är avgörande för ekonomisk tillväxt, för att kunna möta långsiktiga problem och utmaningar och bygga EU starkare. Hör mer om arbetet från våra Europaparlamentariker och passa på att ställa dina frågor om moderat Europapolitik.

Medverkande

Tomas Tobé, europaparlamentariker
Jessika Polfärd, europaparlamentariker
Jörgen Warborn, europaparlamentariker
Arba Kokalari, europaparlamentariker

Moderator

Christofer Fjellner, tidigare ledamot av Europaparlamentet och oppositionsborgarråd, Stockholm

 

3:07 MUF – redo att förverkliga vår politik

I valet fick Moderaterna fler röster från unga än Kristdemokraterna fick från hela befolkningen och sett till antal medlemmar är MUF större än Liberalerna. Vi är alltså en politisk kraft att räkna med i svensk politik. Vilka reformer kommer vi att prioritera? Varför är Moderaterna störst bland unga? Hur ska våra medlemmar leva upp till ansvaret av vår storlek?

Medverkande

Douglas Thor, förbundsorförande, MUF
Louise Stenberg, opinionsanalytiker, Axiom Insight

Philip Botström, tidigare SSU-ordförande 2015-2021

Gustaf Drougge, fri debattör och fd pressekreterare i MUF 

Moderator

Linda Obiedzinski, 1:e vice förbundsordförande, MUF

 

3:08 Handlingsprogram för 2030-talet (Workshop)

Vid arbetsstämman 2025 ska ett nytt handlingsprogram antas i ljuset från det nya idéprogrammet. Handlingsprogrammets uppgift är att formulera politik för vår kommande tid, för valet 2026 och det stundande 2030-talet. Det ska göras utifrån de samhällsproblem som vi ser idag och i framtiden. Givet alla möjligheter som måste tas in, men också alla problem som söker lösning. Vid denna workshop diskuteras politiska frågor inom ramar för handlingsprogrammet.

Medverkande

Karin Enström, partisekreterare

 

 

Seminariepass 4 lördag kl 9.30-10.30

4:01 Framgångskommuner med moderat ledarskap

Det politiska ledarskapet är nyckeln till ett bra valresultat. Men hur stärker vi valresultatet i kommunerna, hur bibehåller vi förtroendet hos väljarna val efter val och hur ser arbetet med politikutveckling ut? I detta seminarium möter du företrädare som leder kommuner där Moderaternas väljarstöd ökat flera val på raken. "Vad har de medverkande gjort för att uppnå ett väljarstöd på omkring 40% och vad kan vi lära oss av dem?"

Medverkande

Johan Abrahamsson, KSO, Mariestad
Michela Fletcher, KSO, Österåker
Patric Åberg, KSO, Östra Göinge

Moderator

Andreas Lindström, partiombudsman i Kronobergs län

 

4:02 Bostäder värda att bevara

Att bygga ett samhälle där individen står i centrum kräver trygghet, funktion och trivsel. För att främja en fungerande bostadsmarknad och inte begå misstagen från miljonprogrammet behöver vi bygga bostäder värda att bevara. Hur förhåller sig Moderaternas liberalkonservativa ideologi till balansen mellan att låta aktörer i byggbranschen fritt disponera över sina projekt och individens samt det offentligas intresse av att stadsbilden och samhällsmiljön är trygg, trivsam och värd att bevara?

Medverkande

David Josefsson, riksdagsledamot
Lars Anders Johansson, musiker, poet och journalist
Andrea Mattsson, VD, Sekelporten AB

Moderator

Dennis Wedin, oppositionsråd, Stockholms stad

 

4:03 Skola och utbildning (Workshop)

Ett fungerande utbildningssystem ger den enskilde möjligheter att växa och lägger grunden för samhällets utveckling och välstånd. Skolan ska rusta alla barn med kunskaper, utjämna livschanser och bidra till social rörlighet. Under denna workshop diskuteras frågor som behandlas av den moderata arbetsgruppen för utbildning - från förskola till högre utbildning och forskning.

Medverkande

Thereze Almerfors, ordförande för arbetsgruppen skola och utbildning samt oppoistionråd, Uppsala
Josefin Malmqvist, Vice ordförande för arbetsgruppen skola och Utbildning samt gruppledare för moderaterna i utbildningsutskottet
Fler deltagare tillkommer

 

4:04 Utrikes - och säkerhetspolitik - Fokus Norden-Baltikum och det nya säkerhetsläget (Workshop)

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde har de senaste åren gått i helt fel riktning. I och med den ryska invasionen har den europeiska säkerhetsordningen fallit. Detta har lett till ett omfattande omtag vad gäller svensk utrikes- och säkerhetspolitik i riktning mot länder i vår närhet och ett tydligt fokus på att vårt arbete ska leda till ökad säkerhet för Sverige. I detta arbete är samarbete viktigt, särskilt inom den nordisk-baltiska sfären. Vid denna workshop diskuteras frågor och inspel inom ramarna för arbetsgruppen med inriktning utrikes och säkerhetspolitik.

Medverkande

Tobias Billström, Utrikesminister
Pål Jonsson, Försvarsminister
Margareta Cederfelt, ordförande OSCE PA och riksdagsledamot

Moderator

Riksdagsledamot Stefan Olsson, riksdagsledamot, -(utrikesutskottet)

 

4:05 Så vinner man val 

Valet 2022 ledde till många moderata segrar runt om i landet och även till ett regeringsskifte. Men hur blir vi ännu bättre på att kampanja inför Europaparlamentsvalet 2024 och nästa riksdagsval 2026? Vi har bjudit in proffs från Høyre och Liberal Alliance som ska berätta om hur man vinner val i Norge och Danmark. Vilka kampanjmetoder funkar bäst? Vad gör de som vi ännu inte börjat med? Det här vill du inte missa.

Vänligen observera att seminariet hålls på engelska

 

Medverkande
Kim Jessica Axholt, digital chef, Liberal Alliance

Eric Wilson, kampanjstrateg Republikanerna

Moderator

Ida Karlbom, kommunikationschef, Moderaterna Stockholms stad och län

 

4:06 Kan vi korta vårdköerna trots brist på medarbetare?

Vårdköerna har vuxit sig långa under en längre tid, både före, under och efter pandemin. På många sjukhus runt om i landet råder det brist på medarbetare och vårdplatser är stängda och operationskapaciteten är begränsad. Hur kan man då jobba för att korta köerna så att våra medborgare får sin vård i tid? Och hur kan vi samarbeta om dessa frågor mellan våra olika nivåer i regionerna, riksdagen och regeringen.

Medverkande

Irene Svenonius, regionråd, Stockholm
Fredrik Larsson, regionråd, Värmland
Anita Tunold, Aleris
Mikael Elfgren-Andersson, regionråd, Västmanland
Johan Hultberg, riksdagsledamot, socialutskottet

Moderator

Marie Morell, regionråd, Östergötland

 

4:07 Hur stärker vi svensk företagsamhet och konkurrenskraft?

Vårt samhälles välstånd bygger på en stark svensk företagsamhet. Det är också entreprenörskap och innovation som driver utveckling och löser morgondagens utmaningar. Pandemin och oroligheterna i omvärlden har visat behov av att stärka det svenska företagsklimatet – det måste bli tryggare så att det blir lönsammare och enklare att vara företagare i Sverige. Hur når vi dit?

Medverkande

Björn Lindgren, chef för avdelningen för lokalt företagsklimat, Svenskt näringsliv
Sofia Larsen, VD, Svensk Handel
Jörgen Warborn, europaparlamentariker
Mats Green, Moderaternas gruppledare i näringsutskottet

Moderator

Anna af Sillén, ordförande, Moderata företagarrådet, och riksdagsledamot, näringsutskottet

 

4:08 HBT-politik i Europa

Följande seminarium riktar fokus mot Öppna Moderaters och Moderaternas internationella arbete för demokrati, jämställdhet och HBT+ frågor. Seminariet kommer behandla vårt partis engagemang i dessa frågor i EU vårt samarbete i den i europeiska samarbetsorganisationen European Centre Right LGBT+ Alliance som ingår i EPP-gruppen. Under seminariet behandlas aktuella frågor såsom varför internationellt samarbete är viktigt och hur arbetet fortlöper i  aktuella prioriterade frågor.

Medverkande

Fredrik Saweståhl, ordförande för European Centre Right LGBT+Alliance
Sophia Ahlin, Öppna Moderaternas internationella sekreterare

Arba Kokalari är europaparlamentariker och sitter bland annat i EU-parlamentets HBTQ-grupp och i jämställdhetsutskottet.

Moderator

Åsa Windahl, ledamot i Öppna Moderaters styrelse