Conference moderators

 


 

Maria Cavallin-Aijmer

Fil. Dr. i historia, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, Sverige.

Maria Cavallin-Aijmer forskar för närvarande  i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet om hur relationerna mellan arkivvetenskap och historievetenskap har utvecklats och förändrats. Hennes övriga forskning handlar främst om förvaltningens utveckling i Sverige under 1700-och 1800-talen. De grundläggande frågorna har handlat om statens legitimitet och om hur förtroende för förvaltningen kan skapas.

Maria Cavallin-Aijmer är koordinator för arkivvetenskap vid Göteborgs universitet och har utbildat arkivstudenter sedan 2014.

 

     
 

Lennart Ploom

Stadsarkivarie och chef för Stockholms stadsarkiv sedan 2010. Verksam där sedan 1996.

Stadsarkivet är arkivmyndighet för Stockholms stad och har också sedan tillkomsten 1929 i avtal med Riksarkivet ansvar för förvaring och utlämnande av arkiven efter de lokala statliga myndigheterna i Stockholms län. Totalt besvaras ungefär 20 000 frågor och tas emot 40-60 000 besökare/år.

Verksamheten har fokus på att öka användandet av arkiven och nå nya målgrupper och har därmed kunnat fördubbla besökstalen på kort tid. Stadsarkivet är också djupt engagerade i Stockholms stads informationsförsörjning genom eArkiv Stockholm och ansvar för införande av ett gemensamt  ärendehanteringssystem i stadens ca 45 förvaltningar och bolag.

     

Med reservation för ändringar.