Speakers in the workshops

The information is continuously updated.

 


 
 

Allan Vestergaard

Enhedschef for Brugerservice ved Rigsarkivet.

Medverkar i i workshop Erfaringer med crowdsourcing tillsammans med Markus Schunck och Renathe Johanne Wågenes.

Medverkar även i session 3.1 med presentationen Indførslen af ret til adgang oplysninger om dig selv i papir-arkivalier, tillsammans med Ole Magnus Mølbak Andersen och i session 1.3 med presentationen Bedre adgang til Rigsarkivets data - En Indgang-projektet, tillsammans med tillsammans med Kristin Brøgger Jense.

     
 

Andreas Wallgård

Kommunikatör, Staben, Riksarkivet Sverige.

Andreas Wallgård är sedan 2020 i kommunikatör i Riksarkivets stab. 2019-2021 var han samordnare för Riksarkivets aktiviteter med anledning av arkivutredningen. Han har en bakgrund som arkivarie och sektionschef vid Landsarkivet i Vadstena och har även varit svensk redaktör för Nordisk Arkivnyt.

Andreas Wallgård medverkar tillsammans med Petra Dornbusch i workshop Digitala mötesplatser för dialog – inte bara en teknisk fråga.

     


 
 

Cathrin Blitzner Møller

Cathrin Blitzner Møller jobber som prosjektleder hos Arkivverket. Hun har i en årrekke jobbet med innovasjon i offentlig sektor og i kulturnæringen, både hos Innovasjon Norge og DOGA, samt som innleid konsulent i andre offentlige virksomheter. Cathrin har bakgrunn som økonom med spesialisering i innovasjon og forretningsutvikling, og har erfaring med ulike former for innovasjons arbeid og tjenestedesign.

Deltar i workshop om Archiving by Design, langsmed Espen Espen Sjøvoll.

     


 
 

David Haskiya

Chef för Enheten för digitala användarmöten vid Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur, Riksarkivet Sverige.

David Haskiya medverkar i workshop om Forbedret tilgjengeliggjøring med AI tillsammans med Kristin Jacobsen.

     


 
 

Elin Lindström

Tidigare gymnasielärare, numera arkivarie vid Arninge arkivsektionen, Avdelningen för arkivverksamhet, Riksarkivet Sverige. Tidigare verksamhetsutvecklare inom verksamhetsgrenen tillhandahålla i läsesal.

Elin Lindström medverkar i workshop i form av ett gruppsamtal tillsammans med Susanne Blomqvist om Tvåfilig motorväg till Riksarkivet.

     


 
 

Espen Sjøvoll

Espen Sjøvoll er direktør for forvaltning i Arkivverket. Han har bakgrunn fra blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Evry og Norges Bank, og har mer enn ti års ledererfaring. Han er opptatt av utfordringene digitaliseringen gir arkivområdet – et felt han har jobbet med i flere år.

Deltar i workshop om Archiving by Design, langsmed Cathrin Blitzner Møller.

     


 
 

Grete Gunn Bergstrøm

Grete Gunn Bergstrøm er arkivar ved Sámi arkiiva (Samisk arkiv), som er en del av Arkivverket. Hun har erfaring fra samisk høgere utdanning innen filosofi, pedagogisk teori og kultur- og samfunnsfag. Grete Gunn Bergstrøm er cand. polit.

Deltar i session 3.4 med presentasjon om Doalli – digitale stier til ny samisk kunnskapsutvikling, langsmed Hans Nikolai Nissen og i workshop om Nordiskt samarbete om samiska arkiv.

 


 

Heiðar Lind Hansson

Heidar Lind Hansson is Archivist at Rigsarkivet Iceland, NAIS. He is MA in History.

He appears in workshop on lightningstalks together with Jan Dalsten Sørensen and Hrafnkell Lárusson. Heidar will talk about the lightningtalk format, its charachteristics and how it is in practice.

 


 

Hrafnkell Lárusson

Hrafnkell Lárusson is a Research Specialist at Rigsarkivet Iceland, NAIS. He is a PhD in History and a former director of East-Iceland Regional Arhives.

He appears in workshop on lightningstalks together with Heidar Lind Hansson and Jan Dalsten Sørensen. He gives a presentation in the lightningtalk format on Democratic rights and Icelandic parliamentary elections.

     


 
 

Jan Dalsten Sørensen

Enhedschef i Rigsarkivets enhed for Dataformidling, tidligere chef for Digital Bevaring. Har en kandidatgrad i historie og en mastergrad i Public Governance (MPG).  Arbejder med at udvikle løsninger til at sætte Rigsarkivets data i spil, så de skaber værdi for flere.

Medverkar i Lightning talk on democracy (workshop).
     


 
 

Jens Kling

Arkivarie vid Riksarkivet Sverige, Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur, Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv. Jens Kling har mångårig erfarenhet av arbete med audiovisuella handlingar och elektronisk information.

Jens Kling medverkar i workshop tillsammans med Joakim Andersson och Johan Ekdahl om Långsiktigt digitalt bevarande av audiovisuell och elektronisk information.
Han medverkar även i workshop tillsammans med Maria Press om att göra podcast om arkivmaterial – att kasta sig in i podd-trenden.

     


 
 

Joakim Andersson

Arkivarie vid Riksarkivet Sverige, avdelningen för bevarande och digital infrastruktur, enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv. Joakim Andersson har mångårig erfarenhet av arbete med audiovisuella handlingar och elektronisk information.

Joakim Andersson medverkar tillsammans med Johan Ekdahl och Jens Kling i workshop om Långsiktigt digitalt bevarande av audiovisuell och elektronisk information.

     


 
 

Johan Ekdahl

Arkivarie vid Riksarkivet Sverige, Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur, Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv. Johan Ekdahl har mångårig erfarenhet av arbete med audiovisuella handlingar och elektronisk information.

Johan Ekdahl medverkar i workshop tillsammans med Joakim Andersson och Jens Kling om Långsiktigt digitalt bevarande av audiovisuell och elektronisk information.

     

 

Maria Press

Chef för Landsarkivet i Östersund vid Avdelningen för arkivverksamhet, Riksarkivet Sverige. Maria Press är sedan 2014 verksam i Östersund och är Riksarkivets kontaktperson för samiska arkivfrågor. Åren 2007 - 2014 arbetade hon som arkivarie vid Statsarkivet i Trondheim bland annat med enskilda arkiv och med ansvar för det publika arbetet.

Maria Press medverkar i workshop tillsammans med Grete Gunn Bergstøm om Nordiskt samarbete om samiska arkiv.
Hon medverkar även i workshop tillsammans med Jens Kling om att göra podcast om arkivmaterial – att kasta sig in i podd-trenden.

     
TBA  

Markus Schunck

Arkivar ved Rigsarkivet i Danmark, hvor han til dagligt leder arbejdet med indsamling og udlevering af data fra Dansk Demografisk Database.

Medverkar i workshop Erfaringer med crowdsourcing, tillsammans med Allan Vestergaard och Renathe Johanne Wågenes - Hvor langt kan vi gå med brugerinddragelse? Erfaringer fra brugerinddragelsesarbejdet i det danske Rigsarkiv.

     

 

Petra Dornbusch

Chef för Enheten tillsyn och leverans vid Avdelningen för informationshantering, Riksarkivet Sverige.

Utbildad arkivarie vid Stockholms universitet och yrkesverksam i snart 30 år, först inom den kommunala sektorn och i Riksarkivet sedan 2016. Petra Dornbusch har en bred erfarenhet hon har ordnat och förtecknat arkiv och suttit i forskarexpedition, men huvuddelen av hennes karriär har fokuserat på förvaltningens samtida arkivbildning. Dornbusch har upphandlat och infört e-arkiv, genomfört processkartläggning i stor skala, upphandlat och genomfört skanning i digitiseringsprojekt, skrivit styrdokument, utbildat och nätverkat. Petra Dornbusch har även varit aktiv i några av Sveriges arkivföreningar. Hennes arbete på Riksarkivet med tillsyns- och leveransfrågor har haft stort fokus på hur regelverket kan bidra till att framtidens arkiv är säkrade.

Petra Dornbusch medverkar tillsammans med Andreas Wallgård i workshop Digitala mötesplatser för dialog – inte bara en teknisk fråga.

Petra Dornbusch medverkar även i seminariet Arkiven bidrar och anpassas till den digitala samhällsutvecklingen - Förvaltning och tillsyn i förändring; digital infrastruktur och IT-arkitektur med föredraget Hur jobbar svenska Riksarkivet med utveckling av tillsyn- och leveransfrågor?

     


 
 

Renathe-Johanne Wågenes

Renathe-Johanne Wågenes er rådgiver i Arkivverket. Hun har ansvar for transkriberingsarbeidet i etaten og koordinering av dugnadsarbeidet hos de frivillige. Hun har selv vært frivillig bidragsyter til Digitalarkivet siden 2003.

Deltar i workshop om Erfaringer med crowdsourcing.

     


 
 

Susanne Blomqvist

Arkivhandläggare vid Landsarkivet i Visby, Avdelningen för arkivverksamhet, Riksarkivet Sverige. Projektledare och tidigare verksamhetsvecklare inom verksamhetsgrenen besvara förfrågningar.

Susanne Blomqvist medverkar i ett gruppsamtal tillsammans med Elin Lindström om Tvåfilig motorväg till Riksarkivet.

     


 
 

Søren Bitch Christensen

City Archivist, Aarhus, with a demonstrated history of working in the Research, Cultural Heritage and Communication Sector. Skilled in Archival Management, Public Sector Management, Digital Innovation, Analytical Skills, and Lecturing. Has a MA & PhD focused in Urban History from Aarhus Universitet. Chair of Section for Local, Municipal and Territorial Archives, ICA.

Appears in workshop The Nordic approach to AI-powered text recognition, transcription and searching for historical data.