Nordiska arkivdagar 1935–2018

Historien om konferensen Nordiska Arkivdagarna

Från tidigt 1900-tal har regelbundet hållits nordiska konferenser för historiker – Nordiska historikermötet. Bland historikerna fanns många arkivarier. I samband med historikermötet i Stockholm 1935 höll 70 arkivarier från Norden första gången ett eget möte under en av kongressdagarna, som en del av programmet. Det var den första nordiska arkivdagen.

I Köpenhamn 1971 blev mötet utvidgat till två dagar, och deltagarantalet steg till över 100. Redan 1974 var deltagarantalet över 200. Sedan dess har antalet varit mellan 200 till 300, och de senaste gångerna med över 300 deltagare.

Arkivdagarna 1991 i Härnösand, Sverige, var de första som hölls fristående från det nordiska historikermötet.

Senaste gången då Nordiska arkivdagarna hölls på Island 2018 var det 25-års jubileum för konferensen.

     
1935 I Stockholm och Uppsala (Sverige)
1939 II Köpenhamn (Danmark)
1948 III Lillehammer (Norge)
1951 IV Göteborg (Sverige)
1954 V Åbo (Finland)
1957 VI Århus (Danmark)
1961 VII Malmö och Lund (Sverige)
1964 VIII Bergen (Norge)
1967 IX Helsingfors (Finland)
1971 X Köpenhamn (Danmark)
1974 XI Uppsala (Sverige)
1977 XII Oslo (Norge)
1981 XIII Hanaholmen (Finland)
1984 XIV Ebeltoft (Danmark)
1987 XV Laugarvatn (Island)
1991 XVI Härnösand (Sverige)
1994 XVII Hamar (Norge)
1997 XVIII Åbo (Finland)
2000 XIX Århus (Danmark)
2003 XX Reykjavik (Island)
2006 XXI Uppsala (/Sverige)
2009 XXII Trondheim (Norge)
2012 XXIII Tavastehus (Finland)
2015 XXIV Köpenhamn (Danmark)
2018 XXV Reykjavík (Island)