Keynote speakers
 

 


 

Andreas Norlén

Riksdagens talman sedan 2018. Moderat politiker, invald i riksdagen 2006, varit ledamot i flera utskott, bl a ordförande i konstitutionsutskottet 2014-2018. Juris doktor vid Linköpings Universitet.

Andreas Norlén talar över temat Arkiv och samhälle med utgångspunkt i sitt engagemang för demokratifrågor – såväl demokratins förutsättningar i form av öppenhet och bevarande av källor, som utmaningar och möjligheter i varje tid. Talmannen deltar via länk.

 

     
 

Magnus Enzell

Ämnesråd på Infrastrukturdepartementet, Enheten för samhällets digitalisering. Magnus Enzell har disputerat inom statsvetenskap med fokus på författningshistoria men har en bredare bakgrund inom politisk kultur, kommunikation, nationalekonomi, samt kognitiv lingvistik. Magnus har nyligen ansvarat för framtagandet av den nationella datastrategin och förhandlar nu bl.a. AI-förordningen på EU-nivå.

Magnus Enzell talar över temat Arkiv och samhälle med utgångspunkt i digitaliseringsfrågor på såväl nationell som EU-nivå. 

     

 

Mikkel Flyverbom

Mikkel Flyverbom is professor with special responsibilities in communication and digital transformations at Copenhagen Business School, where he also co-directs the Digital Transformations platform. His work on digital technology, transparency, governance and the politics of datafication has been published in, for example, Business & Society, The Information Society, Organization Studies and Big Data & Society, as well as a number of books. His newest book is The Digital Prism: Transparency and Managed Visibilities in a Datafied World (Cambridge University Press). He also serves on the Danish government’s Data Ethics Council, writes a tech column for the Danish newspaper Politiken and is a widely used expert in media and policy.

     


 

Katarina Gidlund

Professor och digitaliseringsforskare Mittuniversitets Institution för informationssystem och -teknologi.  Ledamot i World Bank Global Influencer Panel som tar fram underlag till världsledare. Sitter i SIDAs vetenskapliga råd och även i MTMs (Myndigheten för tillgängliga medier) vetenskapliga råd. Har också de två senaste åren arbetat i SKRs regeringsuppdrag att utbilda våra folkvalda och ledande tjänstemän i vad digitalisering är. Deltar i Forum för digitalisering (FODI) och arbetar med området samverkan mellan akademi och kultursektorn.

Katarina Gidlund talar över temat Arkiv och samhälle utifrån frågeställningar om digitaliseringen ur ett demokratiperspektiv, som när, hur och varför digitalisering görs i dag och vilka maktordningar, institutionella strukturer som vi behöver brottas med för att göra digitalisering mer demokratisk.

 

     


 

Eeva Kaunismaa 

Eeva Kaunismaa arbetar som projektledare för strategin för reformering av offentlig förvaltning för det finska finansministeriet. Eeva Kaunismaa har tidigare arbetat inom vetenskapspolitiken och nordiskt samarbete vid undervisnings- och kulturministeriet. Skicklig inom politik, policyutveckling och analys, statsvetenskap, regering och ideella organisationer. Kaunismaa har stark arbetsbakgrund med en magisterexamen i statsvetenskap och offentlig förvaltning från Åbo Akademi, Finland.
     

 

Knut Bjørgaas

Knut K. Bjørgaas er avdelingsdirektør med ansvar for digital strategi og samhandling i Digdir (Digitaliseringsdirektoratet). Han har tidligere vært leder for strategi og forretningsutvikling i Storebrand Livsforsikring. Knut har også hatt ulike lederroller i SPK (Statens pensjonskasse) og i den nordiske iT-enheten til Telenor. Han er utdannet sivilingeniør i elektronikk og datateknikk fra NTH (Norges tekniske høgskole) I Trondheim.

Ämne: Norge har en digitaliseringsstrategi, én digital offentlig sektor. Foredraget vil handle om strategien og hvordan det går med implementeringen av den. Et sentralt element i strategien er felles økosystem, eller det digitale fundamentet som offentlige digitale tjenester hviler på. Hvordan får vi arkiv til å passe godt inn i vårt felles økosystem, og hvordan kan vi bruke arkiv til å bygge digitale tjenester for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor? Foredraget vil inneholde konkrete eksempler som illustrerer spørsmålene.